Artemis - LED-lys og hva de betyr

Disse lysene vises fra Tracker Artemis Programvareversjon 4.0, publisert september 2022 (Les mer her).


INDIKATORLAMPER (LED)
PLASSERING AV INDIKATORLAMPER

1. Telekomunikasjon

2. Grunnleggende operasjon

3. Lading1. TELEKOMUNIKASJON LYS

LYS
HANDLING
█    █    █  …

Tilkoblingsfeil:

  • Sørg for at Artemis SIM-kortet ditt har brukstid: Tracker-app > enhetsinnstillinger > Artemis SIM
Hvis oppetiden er OK, kontakt support eller service.


2. GRUNNLEGGENDE OPERASJON LYS

OPPSTART
HANDLING
… Ingenting annetBatteriet til enheten er fullstendig utladet.
   █ ...  Ingenting annetBatteriet til enheten er nesten utladet.
 …  …  █ █ █     █ █ █ Enheten slås på og begynner å søke etter satellitter og nettverket
█    █    █    █Enheten er klar til bruk
DRIFTSMESSIG
HANDLING
█ Søker etter data forbindelse
 █ █Søker etter satelitter
█ █ █ █Søker etter data forbindelse og satelitter
█    █     █    █ Alt I orden
 SKRU AVHANDLING
(9 pcs) ███████

Vent til indikatorlampen lyser kontinuerlig, og slipp strømbryteren.

Enheten er helt slått av når lampen slås av.


3. LADE INDIKATOR LYS

LADE INDIKATORHANDLING
 Lader
███ Batteri nesten fullt
█    █    █ 

Ladefeil:

  • Batteriet er for kaldt, få enheten til romtemperatur og vent til du begynner å lade normalt.
  • Dårlig kontakt, sørg for at ladekabelen er intakt og at ladetilkoblingen er fast.
  • Laderen er for svak, prøv en annen lader.
  • Batteri ødelagt


ALLE INDIKATORLAMPER - SAMTIDIG

LYSHANDLING
█    █    █  …Opptak av lydklipp