Artemis - LED-lys og hva de betyr


Gult LED-lys

Grønt LED-lys

Rødt LED-lys

Når enheten ble slått PÅ

Lyset blinker = Enheten søker etter nettverk og satellitter

 

Lyset forblir på: Vent

(enheten kan for eksempel installere en oppdatering)

 

Hvis lyset blir rødt:

Send enheten til Service
Hvis dette skjer når enheten er slått PÅ eller mens den er i bruk:

 

Lyset forblir på =

Feiltilstand -> Vent

 

Hvis situasjonen ikke endrer seg: Start enheten på nytt

 

Hvis omstart ikke hjalp:

Send enheten for service

Mens enheten er i bruk:

 

Cyan LED-lys:

Når VoiceClip er tatt opp

 

Hvitt LED-lys:

Sikkerhetslys er aktivert

Lampen blinker = Enheten laster ned data (f.eks. AGPS eller en fastvareoppdatering)

 

Enheten er i normal driftsmodus

 

Lyset forblir på = vent

(enheten kan for eksempel installere en oppdatering)

Lyset blinker = Enheten har funnet nettverk og satellitter

 

Enheten er i normal driftsmodus

Når enheten er slått AV 

Enheten er ikke i feiltilstand!

 

Lyset begynner å blinke = Når du fortsetter å holde strømbryteren nede, vil enheten til slutt slå seg av

 

Når lyset forblir på = Du kan slippe strømbryteren for enheten er nå SLÅTT AV

Mens du lader enheten

Lyset blinker =

Enhetens batteri lades

 

Merk!

Ta enheten til et varmt sted for lading og la den varmes opp en stund før du kobler den til laderen

Lyset forblir =

Enhetens batteri er fulladet til 100 %

 

1. Du kan koble enheten fra laderen

 

2. Alle 3 LED-lysene på enheten lyser et øyeblikk og slår seg deretter av

 

Merk! Hvis enheten ikke brukes på lenge  lade batteriet helt først

Lyset blinker =

Feiltilstand

 

1. Sjekk lader og ladekabel

 

2. Koble laderen fra stikkontakten og enheten fra ladekabelen

 

3. Vent noen minutter og koble deretter til laderen og ladekabelen igjen

 

4. Hvis mulig, test med en annen lader

 5. Hvis situasjonen ikke endrer seg: Send enheten til service