Tracker App - Kjøp eller forleng tjenestetiden

Kjøp via Trackers nettbutikk
Teamlisensen inkluderer 3 1-års lisenser og kan kun kjøpes fra Trackers nettbutikk
 
Etter å ha betalt for Team-lisensen i Trackers nettbutikk vil du motta en ordrebekreftelse i e-posten du brukte med bestillingen, som vil vise 3 separate 1-års aktiveringskoder

 

Du kan bruke aktiveringskoden til en av de 1-årige Team-lisensene du kjøpte via kontomenyen til applikasjonen:

Gå til Hovedmeny -> Konto -> "Utvid med en lisensnøkkel"

 

Når brukstiden er vellykket forlenget, oppdateres informasjonen om den i Konto-menyen: "Lisensen er aktiv" (Utløpstid)

 

Hvis utløpsdatoen/tidspunktet for tjenestetidspunktet ikke ser ut til å være oppdatert:

- Slå av programmet og start det på nytt

 

Hvis søknaden for eksempel hadde 3 måneders resttid og du forlenger den ved å kjøpe ytterligere 12 måneder, så har søknaden 12 måneder + 3 måneder, dvs. den nye kjøpte servicetiden erstatter eller tilbakestiller ikke servicetiden du hadde før dette kjøpet, men forlenger det bare for den kjøpte ekstra servicetiden

 

Kjøp fra din nærmeste Tracker-forhandler
Du kan også kjøpe ny eller ekstra servicetid fra Tracker-forhandlere

 Du kan bruke aktiveringskoden du kjøpte fra Tracker-forhandleren via kontomenyen i applikasjonen:

Gå til Hovedmeny -> Konto -> "Utvid med en lisensnøkkel"

 

Når brukstiden er vellykket forlenget, oppdateres informasjonen om den i Konto-menyen: "Lisensen er aktiv" (Utløpstid)

 

Hvis utløpsdatoen/tidspunktet for tjenestetidspunktet ikke ser ut til å være oppdatert:

- Slå av programmet og start det på nytt

 

Hvis søknaden for eksempel hadde 3 måneders resttid og du forlenger den ved å kjøpe ytterligere 12 måneder, så har søknaden 12 måneder + 3 måneder, dvs. den nye kjøpte servicetiden erstatter eller tilbakestiller ikke servicetiden du hadde før dette kjøpet, men forlenger det bare for den kjøpte ekstra servicetiden