Tracker App - Avanserte funksjoner (Pro-modus)

Åpne hovedmenyen -> Innstillinger -> Pro-modus

 

Når Pro-modus-knappen trykkes, åpnes følgende innstillinger og funksjoner under den:

(klikk på ønsket emne)

 

Språk

- Du kan velge telefonens språk eller ett av de 12 andre språkene for applikasjonen

Hold skjermen på

- Hold skjermen på (overstyrer telefonens / nettbrettets egne skjermavinnstillinger)

Enheter 

- Måleenhet

(Metriske eller amerikanske enheter)

 

- Koordinatformat

(8 forskjellige formater for koordinater)

 

- Enhet for kursvinkler

(5 forskjellige formater for kursvinkler)

Informasjon på kart

- Timeout for trådkors og målelinjer

(1-10 sekunder, tilpasset eller ikke skjult)

 

- Vis målelinjer

(viser avstanden fra koordinatene til markøren i midten av kartet)

 

- Vis vinkler på målelinjer

 

- Vis avstandssirkler

(på det mest nøyaktige kartet med 5 meters mellomrom og på verdenskartet opptil 2000 km fra hverandre)

 

- Vis målestokk

(vist i øvre venstre hjørne av kartet)

 

- Vis koordinatene til kartsenteret

(vist i øvre venstre hjørne av kartet)

Åpne chat-meldinger automatisk

- Vis nye meldinger automatisk (gruppe direktemeldinger)

Vis fullstendig kartkonfigurasjon

Du kan velge følgende kartknapper som skal vises på kartet

Du kan også trykke + hold inne kartknappene som vises på kartet for å flytte dem

 

- "Åpne hovedmenyen"

(som standard i nedre venstre hjørne av kartet)

 

- "Slå GPS på/av"

(som standard i nedre høyre hjørne av kartet)

 

- Kompass

(som standard i øvre høyre hjørne av kartet)

 

- Mål

(som standard i nedre høyre hjørne av kartet)

 

- Bytt visning mellom posisjonen din og målet du sporer

(som standard i nedre høyre hjørne av skjermen)

- Zoom inn

(som standard i nedre høyre hjørne av kartet)

 

- Zoome ut

(som standard i nedre høyre hjørne av kartet)

Mål utseende

- Enhetsikonstørrelse på kartet

(7 forskjellige størrelser å velge mellom)

 

- Markørikonstørrelse på kartet

(7 forskjellige størrelser å velge mellom)

 

- Mål etikettstørrelse

(7 forskjellige størrelser å velge mellom)

 

- Mål halebredde

(5 forskjellige størrelser tilgjengelig)

 

- Juster målstørrelse automatisk

(størrelsen på målikonet justeres når du zoomer inn på kartet)

 

- Bjeffende animasjoner

(hundesymbolet er animert når hunden bjeffer)

Mål halelengde 

- Min posisjon = 1 time som standard

(valgbar: "Ingen hale", 1min -> 1 dag eller valgfri lengde)

 

- Sporingsenheter = 2 timer som standard

(valgbar: "Ingen hale", 10min -> 1 dag eller valgfri lengde)

 

- Venner = 10 min som standard

(valgbar: "Ingen hale", 1min -> 1 dag eller valgfri lengde)

 

- Reinsdyrhalsbånd = 7 dager som standard

(valgbar: "Ingen hale", 1d -> 28d eller valgfritt)


Nye funksjoner og innstillinger utenfor Innstillinger-menyen:


Kartmarkører 

- I Kartmarkører-menyen kan du f.eks. velge og slette flere kartoppføringer samtidig

Tillat lasting av kartbrikker

- Det er mulig å slå PÅ/AV nedlasting av kartbrikker i Kart-menyen

Sikkerhets egenskaper

- "Train-on-area alarm" er tilgjengelig i menyen "Sikkerhet".

Ytterligere informasjon om det sporede målet

Når du drar opp og åpner menyen nederst på kartet, i tillegg til den normalt viste informasjonen på hundens GPS-enhet, er følgende også tilgjengelig:

 

Haleavstand

- lengden på stien/halen tegnet av hunden vises på kartet

 

I tillegg til "Haledistanse" gir halen tegnet på kartet også en indikator når hunden bjeffer

– Det brukes en tykkere strek når hunden bjeffer

POI/Waypoint-ikon nederst på kartet 

 - En ny funksjon er tilgjengelig via POI/Waypoint-ikonet nederst på kartet: "Rask POI på min posisjon"

(Lagrer et POI/veipunkt til koordinatene der kartmarkøren befinner seg på det tidspunktet)

Du kan lage nye tilpassede hurtigknapper til kartvisningen

- Trykk og hold et hvilket som helst ikon for menyelementet på hovedmenyen

(eller i kartmenyen, for eksempel)

- Du kan lage et nytt ikon som kan plasseres i kartvisning

- For å slette et nytt snarveiikon du opprettet: Trykk + hold og flytt det over til søppelbøtta i midten av kartvisningen

 

For eksempel:

 

Hvis du vil ha rask tilgang til kartmarkørene dine:

 

- Åpne hovedmenyen

- Trykk på: Kart

- Trykk + hold ikonet for "Kartmarkører" menyelementet

- Flytt det nye snarveiikonet til kartet

 

Du kan deretter raskt få tilgang til kartmarkørene ved å trykke på dette nye ikonet du nettopp har laget