Bruksanvisninger for Ultracom enheter - fastvareversjon og oppdateringer

Ultracom R10/R10i Hybrid

Ultracom R10/R10i Hybrid-fastvareversjon: B6.E

Dato: 22.11.2022

Oppdater innhold:

 • Fest til total barkmengde.
 • Fiks til sporingsintervall.
 • Justeringer til fabrikkinnstilling.
 • Fest til å indikere batterinivå.

 

Merk! Enhetens SIM-kort må være aktiv, og enheten må være tilkoblet mobilnettverket.

 

Oppdater instruksjoner på Ultracom Next- eller Tracker-appen:

 1. Installer et ladet batteri i enheten. Husk (+)- og (-)-tegnene på batteriet og batteridekselet.
 2. Vent til det grønne LED-lyset på enheten blinker èn gang hvert sekund. Hvis enheten finner satelitter, vil lyset blinke èn gang hvert tredje sekund.
 3. Åpne appen og hovedmenyen. 
 4. Velg «enheter» og velg din Hybrid-enhet. 
 5. Velg «Fastvareoppdatering» og les flere instruksjoner på skjermen. 
 6. Enheten vil motta kommandoen og begynne fastvareoppdateringen.
 7. Når oppdateringen er ferdig, vil enheten fortsette å sende plasseringen.
 8. Slik oppdaterer du VHF-mottakeren:
  • Next: åpne hovedmenyen og velg «innstillinger»
  • Tracker: åpne hovedmenyen og velg enheter.
 9. Velg VHF-mottakeren og velg «Fastvareoppdatering».
 10. Appen laster ned fastvareoppdateringen og sender den til VHF-mottakeren. Grønn og blå LED-lampe på mottakeren blinker samtidig. 
 11. Lysene på mottakeren vil fortsette å blinke normalt og den vil opprette en Bluetooth-tilkobling på appen når enheten er oppdatert.
Ultracom R10/R10i

Ultracom R10/R10i -fastvareversjon: B6.E
Dato: 22.11.2022
Oppdater innhold:

 • Fest til total barkmengde.
 • Fiks til sporingsintervall.
 • Justeringer til fabrikkinnstilling.
 • Fest til å indikere batterinivå.

 

Merk! Enhetens SIM-kort må være aktiv, og enheten må være tilkoblet mobilnettverket.

 

Oppdater instruksjoner på Tracker eller Next -appen:

 1. Installer et ladet batteri i enheten. Husk (+)- og (-)-tegnene på batteriet og batteridekselet.
 2. Vent til det grønne LED-lyset på enheten blinker èn gang hvert sekund. Hvis enheten finner satelitter, vil lyset blinke èn gang hvert tredje sekund.
 3. Åpne Ultracom Next- eller Tracker-appen og hovedmenyen. 
 4. Velg «enheter» og velg din R10-enhet.
 5. Velg «Fastvareoppdatering» og les flere instruksjoner på skjermen. 
 6. Enheten vil motta kommandoen og begynne fastvareoppdateringen.
 7. Når oppdateringen er ferdig, vil enheten fortsette å sende plasseringen.


Ultracom Avius

Ultracom Avius-vertsenhetens fastvareversjon: 1.016

Dato: 1.13.2021

Oppdater innhold

 • Vi har nå rettet opp i problemer der VHF-kommandoer var trege, eller enheten ikke kunne sende kommandoene.

 1. Sett inn ladet batteri i VHF-mottakeren og slå enheten på.
 2. Åpne appens hovedmeny
  • Next: velg «innstillinger».
  • Tracker: velg «enheter»
 3. Velg VHF-mottakeren og velg «Fastvareoppdatering».
 4. Angi sikkerhetskoden til det angitte feltet og oppdateringen vil begynne.
 5. Appen laster ned fastvareoppdateringen og sender den til VHF-mottakeren. Grønn og blå LED-lampe på mottakeren blinker samtidig. 
 6. Lysene på mottakeren vil fortsette å blinke normalt, og den vil opprette en Bluetooth-tilkobling på appen når enheten er oppdatert.