Tracker app - App Brukernivåer

I tabellen nedenfor kan du finne mer informasjon om forskjellige appbrukernivåer for Tracker-appen (fribruker, fribruker + Tracker Active-enhet og betalt versjon av appen).


App funk
Fri brukFri bruk + Tracker ActiveFull betalt versjon bruker
Kart: Kart av høy kvalitet, legg til egne kartmarkeringer og se egen posisjon og spor på kartet.
JaJaJa
Personsikkerhet: Du vil anonymt se på kartet alle Tracker og Ultracom-brukere opptil 2 km unna som også har sikkerhet slått på. På samme måte vil du også vise på kartene deres.
Ja
Ja
Ja
Grupper: Mulighet for å bli med i Tracker- og Ultracom-grupper (og WeHunt-jakter), og du kan se kartmarkeringer av disse gruppene. Posisjonen din vises til andre gruppemedlemmer
Ja
Ja
Ja

Tracker Aktiv enhetsadministrasjon: Tracker Active enhet kan administreres av deg og

enheten vises på kartet. Du kan legge til maks 2 ekstra administratorer for enheten din.
-
Ja
Ja

Hunde- og ulvesikkerhet: Du vil se på kartet alle hunder til og Ultracom-brukere opptil 2 km unna som har hundesikkerhet slått på. Du kan også

se alle Wolf-observasjoner merket av andre brukere globalt.
-JaJa
Andre gruppemedlemmer og hunder: Vises på kartet ditt.
--Ja

Ytterligere kartmateriell: Er

vist på kartet ditt f.eks. Eiendomsgrenser, Flyfoto, Jaktkart.
--Ja

Administrasjon av alle Tracker-, Ultracom- og bbark-enheter: Alle disse enhetene kan være

administrertav deg og vises på kartet ditt.
--Ja
Mulighet for å opprette grupper.
--Ja
Mulighet for å chatte med grupper.
--Ja