Tillfälliga problem vid förlängning av Global SIM

Just nu förbereder vi våra tjänster inför den kommande jaktsäsongen, vilket för närvarande orsakar tillfälliga problem vid förlängning av licensen för våra Global SIM-kort.


På grund av störningar i vårt backend-system rekommenderar vi att du köper din förlängning för Global SIM via Tracker-appen endast.I enhetsinställningarna kommer sim-kortet tillfälligt att vara namngivet Artemis SIM. Du kan dock köpa en förlängning genom att följa anvisningarna som tillhandahålls av applikationen.


Obs! Det enhets-ID som ges av webbutiken kan skilja sig från det enhets-ID som visas i applikationen vid köp av Artemis SIM-förlängningen. Webbutiken kommer automatiskt att ge rätt enhets-ID, så vänligen ändra inte det ID som visas i motsvarande fält. SIM-kortsförlängningen som köps genom appen kommer att aktiveras automatiskt på enheten.

Vi ber om ursäkt för de eventuella olägenheter detta kan orsaka våra kunder. Vid behov är du välkommen att kontakta vår support genom att skicka oss en supportförfrågan.