Verifieringskod? Licenskod? Aktiveringskod?

Vilka koder och licensnycklar måste jag spara och vilka kan jag slänga?


Det kan kännas lite förvirrande när det finns många olika koder och man undrar vad som är vad och om det är en engångskod eller måste jag spara den om den behövs vid något senare tillfälleSnabbt svar: Verifieringskod via SMS: engångskod denna kan du slänga
Licenskod: Denna kod hittar du i appen under menyn "Licensinformation" Spara denna kod!
Registreringskod: Om den är köpt för att förlänga din nuvarande licens så kan du slänga den efter aktivering
Aktiveringskod för SIM-kort: När du aktiverat koden i ditt halsband så kan du slänga den
Mer information:

När du får en verifieringskod via SMS denna engångskod denna kan du slänga

 • Du installerar Tracker hunter 6 på din mobiltelefon
 • Efter installationen öppnar du appen
 • Du godkänner användaravtal, användning av information och meddelanden och tillåter att appen använder platsinformation
 • Appen kommer sedan fråga efter ditt mobiltelefonnummer, när du fyllt i det kommer en verifikationskod komma via SMS
 • När du öppnar meddelande i din mobil så ser du ett meddelande från Tracker Oy
 • Öppnar du meddelandet så kommer det stå: Tracker-säkerhetskod 123456 ABcDefGHI1R
 • Du fyller i den sex-siffriga verifikationskoden i appen, när den frågar efter den (de 11 bokstäverna / siffrorna som visas efter de första sex siffrorna behövs vanligtvis inte)
 • Efter detta registreras Tracker hunter 6 för användning och du kan radera verifieringskoden som skickades till din telefon som ett textmeddelande, eftersom det inte längre behövs efter detta steg. Det är en installationskod som säkerställer att det telefonnummer du anger under produktregistreringen är det nummer du använder.
Licenskod: Denna kod hittar du i appen under menyn "Licensinformation" Spara denna kod!När du har installerat och registrerat Tracker hunter 6 på din telefon och verifierat det telefonnummer du använde under installationen, visas licenskoden som används i menyn Licensinformation:


 • Öppna Tracker hunter 6
 • Ute på kartan trycker du på menyknappen längst ner i vänstra hörnet, eller genom att dra fingret från vänstra sidan av skärmen och inåt mitten av skärmen
 • Huvudmenyn öppnas
 • Längst ner i huvudmenyn finns valet "inställningar" tryck på inställningar
 • Här ser du nu en rad där det står "Licensinformation" tryck på Licensinformation
 • Längst upp på sidan ser du nu din Licenskod
  Detta är inte en engångskod
 • Det är bra att skriva ner din licenskod eller ta en print-screen på den och förvara den på ett säkert ställe. Licenskoden kan vara bra att ha till hands om du behöver ta kontakt med support Bra att veta:


 • Alla aktiveringskoder för Tracker-licenser som innehåller bokstäver är skiftlägeskänsliga, så det är skillnad mellan versaler "A" och gemener "a" och om du av misstag skriver små bokstäver "a" accepteras inte koden och du får ett felmeddelande

 • Licenskoden är antingen 8 eller 12 bokstäver lång, om längden inte stämmer, kanske du har några ytterligare bokstäver eller några bokstäver saknas, detta genererar också ett felmeddelande
 • Licenskoden har aldrig några siffror, den innehåller bara bokstäver, så om du använde en siffra som en del av licenskoden genereras ett felmeddelande

En licenskod/registreringskod som du valt att använda för att förlänga din licens med kan bara användas en gång, din licenskod är samma som du fick när du registrerade dig första gången i Tracker hunter 6. Så den koden du använt för att förlänga licensen med kan du slänga. Försöker du använda den igen får du ett felmeddelandeRegistreringskod: Om den är köpt för att förlänga din nuvarande licens så kan du slänga den efter aktivering


Registreringskod och Licenskod kan vara lätt att blanda ihop, när du skaffar Tracker hunter 6 första gången och lägger in din registreringskod blir det med automatik din Licenskod. När du nästa gång köper en registreringskod av din Tracker återförsäljare för att förlänga din licens och lägger in den så byts inte din Licenskod ut, när du förlängt din licens med registreringskoden så slänger du denBra att veta:


 • Om du har använt dig av en "prova på" period av Tracker hunter 6 så har du redan skapat en Licenskod, då förlänger du bara med en registreringskod, den redan skapade Licenskoden kommer inte att bytas ut
Aktiveringskod för SIM-kort: När du aktiverat koden i ditt halsband så kan du slänga den


För att fylla på saldot (Travel SIM) eller förlänga tiden (Tele2 samt Tracker Artemis IoT)

Kontakta din Tracker återförsäljare uppge vilken sorts SIM-kort du har i ditt halsband, det hittar du om du går in i menyn för ditt halsband och i den rad ditt simkort visas står det antingen TravelSIM, Tele2 eller Telia IoT, det är viktigt att du köper rätt kod ditt ditt halsband annars kommer du få ett felmeddelande när du fyller på det.

Denna kod kan du inte använda för att förlänga din licens på Tracker hunter 6, denna är endast avsedd till halsbanden


Så här fyller du på saldo eller förlänger tiden när du köpt en kod 

 • Öppna Tracker hunter 6 appen
 • När du är ute på kartan tryck på målknappen i det nedre högra hörnet, eller dra fingret från höger sida av skärmen och in   mot mitten
 • Tryck på ALLA MÅL
 •  Tryck på Mina enheter
 •  Tryck på namnet på enheten (inte ikonen)
 • I menyn som kommer fram gå ner till raden för SIM-kortet, Tele2, Travel SIM Telia IoT
 •  Tryck på Telia IoT för att förlänga giltighetstiden med 1-år genom att skriva in aktiveringskoden  och tryck OK
 • Nu har du förlängt giltighetstiden på ditt Telia IoT med ett år eller fyllt på saldo Travel SIM och är färdigt för att användas
 • Nu kan du slänga koden du köpt, det är en engångskod som inte går att användas igen
Du kan också kontakta Tracker Support eller skicka oss ett ärende om du stöter på oväntade problem eller felmeddelanden etc. så att vi kan ge dig mer detaljerade instruktioner