Hur förlänger jag Tracker Artemis SIM-kortets abonnemang med ett år?

Snabbt svar:


Från Tracker hunter 6-appen gå till listan med dina mål, tryck på namnet på hunden som använder Artemis GPS-enhet och tryck sedan på "Telia IoT"

En popup-meny öppnas, skriv in aktiveringskoden som du har köpt hos en Tracker återförsäljareMer information:  • Öppna Tracker hunter 6 appen
 • När du är ute på kartan tryck på målknappen i det nedre högra hörnet, eller dra fingret från höger sida av skärmen och in   mot mitten
 • Tryck på ALLA MÅL
 •  Tryck på Mina enheter
 •  Tryck på namnet på enheten (inte ikonen)
 • I menyn som kommer fram gå ner till raden för SIM-kortet, i detta fallet Telia IoT
 •  Tryck på Telia IoT för att förlänga giltighetstiden med 1-år genom att skriva in aktiveringskoden som du har köpt hos en Tracker återförsäljare och tryck OK
 • Nu har du förlängt giltighetstiden på ditt Telia IoT med ett år och är färdigt för att användas
Aktiveringskoden kan bara användas en gång


Du kan justera tiden när Tracker hunter 6 ska påminna dig om att giltighetstiden tar slut i ditt halsband.


För att justera tiden:


 • Öppna Tracker hunter 6 appen
 • När du är ute på kartan tryck på menyknappen i det nedre vänstra hörnet, eller dra fingret från vänster sida av skärmen och in mot mitten
 • Huvudmenyn öppnas
 • Tryck på inställningar
 • Tryck på skärminställningar
 •  Längst ner i menyn hittar du Varningsgräns för saldo
 •  Tryck på Telia IoT
 • Ett pop-up fönster kommer upp där du kan justera när du vill att Tracker hunter 6 ska varna dig att giltighetstiden går ut på ditt Telia IoT, från noll till hundra dagar. Förinställt värde är 30dagar 
Du kan också kontakta Tracker Support eller skicka oss ett ärende om du stöter på oväntade problem eller felmeddelanden etc. så att vi kan ge dig mer detaljerade instruktioner