Hur kan jag köpa en licens eller aktivera mer användartid till den?

Var köper jag min licens?Hur aktiverar jag min licens (förlänger)

 • När du har köpt en licens så har du fått en kod att förlänga tiden med
 • Öppna Licensinformation under Huvudmenyn i Tracker Hunter välj "Förläng med registreringskod"Hur förlänger jag min licenstid?

 • Öppna Tracker Hunter
 • På kartan trycker du på menyknappen längst ner i vänstra hörnet, eller dra fingret från vänster sida av skärmen och in mot mitten
 • Tryck på Inställningar -> Tryck på Licensinformation som kommer upp i menyn
 • Tryck sedan på Förläng med registreringskod 
 • Fyll i koden du köpt och tryck på aktivera


När du gjort dessa steg så ser du nu under "Licenskoden är aktiv" i samma meny (Licensinformation)
hur länge din licens är giltigVerifieringskod? Licenskod? Aktiveringskod? 

Verifieringskod via SMS: engångskod denna kan du slänga
Licenskod: Denna kod hittar du i appen under menyn "Licensinformation" Spara denna kod!
Registreringskod: Om den är köpt för att förlänga din nuvarande licens så kan du slänga den efter aktivering
Aktiveringskod för SIM-kort: När du aktiverat koden i ditt halsband så kan du slänga den

Varför får jag ett felmeddelande: Fel licenskod eller fel registreringskod / aktiveringskod?

1. Du anger en registreringskod som inte är en ny oanvänd registreringskod via menyalternativet "Förläng med registreringskod" i menyn "Licensinformation"


2. En siffra eller bokstav är felaktig, ett mellanslag eller extra tecken har av misstag skrivits någonstans i licenskoden eller registreringskoden du angav


3. Koden du använder är annan än Tracker 1 års licens/registreringskod eller Ultracom cross-tracking 


Du kan kontakta Tracker Support eller skicka oss ett ärende om du stöter på oväntade problem eller felmeddelanden etc. så kan vi ge dig mer detaljerade instruktioner

Vad händer om jag av misstag aktiverade samma licenskod för mer än en enhet?

Välj den enhet som du vill använda Tracker hunter på med licenskoden som du har och gör sedan följande på de enheter som du inte vill ha licenskoden på:


 • Öppna Tracker Hunter
 • I kart vyn trycker du på menyknappen i det nedre vänstra hörnet eller dra fingret från vänstersida av skärmen in mot mitten
 • Huvudmenyn öppnas
 • Tryck på "Inställningar
 • I menyn som öppnas tryck på "Licensinformation"
 • Tryck sedan på "Ta bort licens"

När detta är klart kan du trycka på "Aktivera en licens" och använda en annan licenskod eller köpa en ny licenskod för den här enheten


Om du redan har en giltig licenskod som du vill använda för den här enheten från den du precis "tog bort licensen från", öppna licensmenyn igen på denna enheten, du kommer att upptäcka att det bara finns dessa två alternativ:


Ingen Licens Du använder en gratisversion


Aktivera Licens
Aktivera en licens för att få alla funktionaliteter

Tryck på den "Aktivera licens" och nu om du har en enhet med eget telefonnummer och du inte är säker på vilket telefonnummer som är länkat till den licensen du använde tidigare, kan du följa dessa instruktioner efter att du har tryckt på "Aktivera licens", som om du installerar Tracker Hunter på en enhet som inte har ett SIM-kort (telefonnummer)


Det viktigaste i guiden är att komma ihåg är när du anger ett telefonnummer glöm inte att avmarkera "Automatisk inloggning" (ligger strax under telefonnumret) annars får du inte välja vilken licenskod eller delningsnamn du vill ha att använda enheten med.

Vad händer om jag fortsätter att använda samma licens på två olika enheter? 

Då ser du följande i "Licensinformation" för den enhet som för närvarande inte är ansluten till Tracker Live:


Licensen används på en annan enhet

"Tryck för att överföra licensen till den här enheten"


Även när du öppnar Tracker Hunter får du ett popup-meddelande:


Licens upptagen

"Den här licensen används för närvarande på en annan enhet. Vill du överföra licensen?"

Ja eller Nej


Tracker Hunter fungerar med samma licenskod på mer än en enhet, men endast en enhet kan vara in loggad på Tracker Live med samma licenskod / utdelningsnamn åt gången


Om en annan enhet redan är inloggad på Tracker Live och du öppnar Tracker Hunter som använder samma licensnyckel / delningsnamn med en annan enhet kommer du att få ett meddelande om att licensen du använder redan har en aktiv Tracker live inloggning på en annan enhet (enhet nr 1) och fråga om du vill flytta till enheten (enhet nr 2)


Om du svarar ja kommer enhet nr 1 att loggas ut från Tracker Live och sedan kommer enhet nr 2 att logga in på Tracker Live.


Många använder Tracker Hunter på detta sätt, till exempel när man spårar hunden på en surfplatta i sin bil och sedan överför Tracker Live inloggningen till Tracker Hunter på sin telefon när man lämnar bilen


När man återvänder till bilen kan man upprepa stegen som beskrivits tidigare, och när man startar Tracker Hunter på surfplattan (enhet nr 2) och svarar på inloggningsfrågan kommer Tracker Hunter med samma utdelningsnamn och licenskod loggas ut från Tracker Live i telefon (enhet nr 1)