Hur ändrar jag licenskod eller telefonnummer som används i appen.

Snabbt svar:


 Hur man ändrar telefonnummer:

  • Öppna Licensinformation, fyll i det nya telefonnumret, godkänn med verifieringskoden
  • När det nya telefonnumret är verifierat, så har det bytt i Tracker-appenHur man byter licenskod:

  • Öppna Licensinformation, välj Ta bort licens, välj sedan Aktivera licens
  • Om du vill använda samma telefonnummer som du använde vid tidigare installation, avmarkera alternativet för automatisk inloggning som beskrivs i den här artikeln
  • Då får du en lista över alla licenser som är kopplade till det här telefonnumret du just har angett och om licensen du vill använda finns bland de listade kan du klicka på den och välja den som ska användas med registrering
  • Om licensnyckeln inte finns med i den här menyn kan du välja det sista alternativet i listan, som är "Ingen av dessa"Då kan du göra något av dessa val:


1. Logga in i det här alternativet kan du använda en licenskod som du har använt tidigare. Det kan vara en utgången licenskod, men då måste du förnya licensen, som beskrivs i den här artikeln


2. Registrera i det här alternativet så gör du en ny registrering med en ny licenskod, du kan senare gå in under Licensinformation och förlänga din licens


3. Utan inloggning, du kan fortsätta utan att logga in eller registrera dig, du hamnar i ett testläge och flera av funktionerna i appen kommer inte fungera, du kan se din position på kartan. Du kommer få påminnelse om att appen är i testläge
Mer information:


Du kan också kontakta Tracker Support eller skicka oss ett ärende om du stöter på oväntade problem eller felmeddelanden etc. så att vi kan ge dig mer detaljerade instruktioner