Hur uppdaterar jag halsbandet

Snabbt svar:Om det finns en uppdatering tillgänglig:


  • Anslut sändaren till laddaren, låt sändaren ligga i exempelvis ett fönster för god kontakt med nätverk, anslut laddaren i ett eluttag.
  • Slå på sändaren "ON"
  • Vänta tills sändaren är uppkopplad till Tracker live och du får positioner till Tracker Hunter 
  • Öppna sändarens meny och gå ner till raden SW version... tryck på uppdatera
  • Beroende på hur stor uppdateringen är (hur mycket data som behöver laddas ner) så kan det ta en stund.
    Normalt tar det mellan 15-30minuter att uppdatera, men längre tid om det är dålig nätverkstäckning i området.


Mer information:
Det kan hända att du inte får något meddelande på skärmen om att programuppdateringen lyckades, men om du efter 30-40 minuter öppnar menyn igen och går till SW version... så ser du om programvarans versionsnummer har uppdaterats till en nyare och den röda uppdateringstexten saknas så har mjukvaran i enheten uppdaterats
Om uppdateringen avbröts eller på annat sätt "inte fungerade" som det skulle:


Det vanligaste fallet är att enheten har ett för svagt nätverk eller att internetanslutningen på annat sätt har störts och att programuppdateringen inte har laddats ner av den anledningen


I så fall kan du kontrollera om det finns en annan plats där operatörens nätverk är starkare och starta uppgraderingsprocessen från början igen (lägg enheten i ett annat fönster eller en annan bra plats med bra sikt), eller försök igen senare om tidpunkten var mindre än optimal (om nätverksanslutningen hade massor av nedladdningar av data samtidigt etc.)


Kvarstår problemet så kontakta Tracker Support eller skicka in det som ett ärende för mer information