Hur lägger jag till en vägpunkt eller sätter ett navigationsmål på kartan?

Snabbt svar:


Hur jag lägger till en vägpunkt

 • I kart vyn öppnar du huvudmenyn till vänster -> Fler funktioner ..." -> "Lägg till vägpunkt"
 • Ge sedan vägpunkten ett namn och tryck på sparaknappen längst upp till höger (disketten)Så här lägger du till en navigationsmål på kartan


 • I kart vyn öppnar du huvudmenyn till vänster -> Fler funktioner ..." -> "Sätt navigationsmål"
 • Du kan inte spara ett navigations mål i mållistan, men du kan ta bort den när den inte längre behövs
 • I kart vyn öppnar du huvudmenyn till vänster -> Fler funktioner ..." -> "Avsluta navigationsmål"

Mer information:


Hur jag lägger till en vägpunkt


1. Du kan placera hårkorset på kartan på den plats där du vill lägga till och spara en vägpunkt


2. Om du har lokaliserat din egen position på kartan och kartan är centrerad till din plats kan du spara en vägpunkt på din egen plats


3. När hårkorset på kartan är på rätt plats för att lägga till en vägpunkt

 • I kart vyn trycker du på menyknappen i det nedre vänstra hörnet eller dra fingret från vänster sida av skärmen in mot mitten
 • Huvudmenyn öppnas
 • Tryck på "Fler funktioner"
 • Tryck på "Lägg till vägpunkt"
 • Ge vägpunkten ett namn ( här kan du också redigera ikonen som ska visas på kartan för denna vägpunkt välj färg för ikonen
 • Tryck på spara (disketten längst upp till höger)
 • Du kan nu se den sparade vägpunkten på kartan


4. När vägpunkten har sparats i din mållista och du vill se den 


 • I kart vyn tryck på målknappen i det nedre högra hörnet, eller dra fingret från höger sida av skärmen och in mot mitten
 • Målmenyn öppnas
 • Tryck på "Alla mål"
 • Tryck på "Mina vägpunkter"
 • Tryck på ikonen av vägpunkten (inte namnet) 
 • Vägpunkten centreras på kartan


5. Om du vill ta bort en vägpunkt från målpanelen

 • I kart vyn tryck på målknappen i det nedre högra hörnet, eller dra fingret från höger sida av skärmen och in mot mitten
 • Målmenyn öppnas
 • De första i menyn som öppnas visar de valda mål som ska visas på kartan
 • I slutet av varje målnamn finns det ett X som du kan trycka på för att avmarkera det så att det inte visas på målpanelen


5. Du kan också redigera koordinaterna för vägpunkten

 • I kart vyn tryck på målknappen i det nedre högra hörnet, eller dra fingret från höger sida av skärmen och in mot mitten
 • Målmenyn öppnas
 • Tryck på "Alla mål"
 • Tryck på "Mina vägpunkter"
 • Tryck på namnet på vägpunkten (inte ikonen)
 • Tryck på "koordinater" och fyll i önskade koordinater
 • Tryck "OK" för att spara
 • När dessa steg är klara kan du trycka på ikonen på vägpunkten och den visas på kartan enligt de nya koordinaternaHur kan jag ställa in ett navigations mål?


1. Du kan placera hårkorset på kartan på den plats där du vill navigera till


2. Om du precis har lokaliserat din egen position på kartan och kartan är centrerad till din plats kan du spara navigeringsmarkören till din egen plats och använda den till detta

 • I kart vyn trycker du på menyknappen i det nedre vänstra hörnet eller dra fingret från vänster sida av skärmen in mot mitten
 • Huvudmenyn öppnas
 • Tryck på "Fler funktioner"
 • Tryck på "Sätt navigationsmål"
 • Nu kan du se navigeringsmålet på kartan


Du kan också öppna huvudmenyn till vänster -> "Kompass" och se en orange pil som pekar mot navigeringsmarkören.


3. Du kan inte spara en navigeringsmarkör i mållistan, men du kan ta bort den när du inte längre behöver den


 • I kart vyn trycker du på menyknappen i det nedre vänstra hörnet eller dra fingret från vänster sida av skärmen in mot mitten
 • Huvudmenyn öppnas
 • Tryck på "Fler funktioner"
 • Tryck på "Avsluta navigationsmål"Du kan också kontakta Tracker Support eller skicka oss ett ärende om du stöter på oväntade problem eller felmeddelanden etc. så att vi kan ge dig mer detaljerade instruktioner