Vad händer om jag av misstag aktiverade samma licenskod för mer än en enhet?

Snabbt svar:


1. Välj den enhet som du vill använda Tracker hunter 6 på med licenskoden som du har och gör sedan följande på de enheter som du inte vill ha licenskoden på:


  • Öppna Tracker Hunter 6
  • I kart vyn trycker du på menyknappen i det nedre vänstra hörnet eller dra fingret från vänstersida av skärmen in mot mitten
  • Huvudmenyn öppnas
  • Tryck på "Inställningar
  • I menyn som öppnas tryck på "Licensinformation"
  • Tryck sedan på "Ta bort licens"

När detta är klart kan du trycka på "Aktivera en licens" och använda en annan licenskod eller köpa en ny licenskod för den här enheten2. Du kan fortsätta använda Tracker hunter 6 på mer än en enhet med samma licens (mer information nedan)
Mer information:


Aktivera Tracker hunter 6 med den licensnyckel du har köpt


Om du vill använda en annan licens som du äger för den här enheten eller köpa en separat ny licens för den och aktivera den för användning ta hjälp av dessa instruktionerAktivera Tracker hunter 6 med en licenskod som du tidigare har använt

(t.ex. befintlig licenskod som ägs av dig och används på någon annan enhet)


Om du redan har en giltig licenskod som du vill använda för den här enheten från den du precis "tog bort licensen från", öppna licensmenyn igen på denna enheten, du kommer att upptäcka att det bara finns dessa två alternativ:


Ingen Licens Du använder en gratisversion


Aktivera Licens
Aktivera en licens för att få alla funktionaliteter

Tryck på den "Aktivera licens" och nu om du har en enhet med eget telefonnummer och du inte är säker på vilket telefonnummer som är länkat till den licensen du använde tidigare, kan du följa dessa instruktioner efter att du har tryckt på "Aktivera licens", som om du installerar Tracker Hunter 6 på en enhet som inte har ett SIM-kort (telefonnummer)


Det viktigaste i guiden är att komma ihåg är när du anger ett telefonnummer glöm inte att avmarkera "Automatisk inloggning" (ligger strax under telefonnumret) annars får du inte välja vilken licenskod eller delningsnamn du vill ha att använda enheten med.Vad händer om jag fortsätter att använda samma licens på två olika enheter?


Då ser du följande i "Licensinformation" för den enhet som för närvarande inte är ansluten till Tracker Live:


Licensen används på en annan enhet

"Tryck för att överföra licensen till den här enheten"


Även när du öppnar Tracker hunter 6 får du ett popup-meddelande:


Licens upptagen

"Den här licensen används för närvarande på en annan enhet. Vill du överföra licensen?"

Ja eller Nej


Tracker Hunter 6 fungerar med samma licenskod på mer än en enhet, men endast en enhet kan vara in loggad på Tracker Live med samma licenskod / utdelningsnamn åt gången


Om en annan enhet redan är inloggad på Tracker Live och du öppnar Tracker Hunter 6 som använder samma licensnyckel / delningsnamn med en annan enhet kommer du att få ett meddelande om att licensen du använder redan har en aktiv Tracker live inloggning på en annan enhet (enhet nr 1) och fråga om du vill flytta till enheten (enhet nr 2)


Om du svarar ja kommer enhet nr 1 att loggas ut från Tracker Live och sedan kommer enhet nr 2 att logga in på Tracker Live.


Många använder Tracker Hunter 6 på detta sätt, till exempel när man spårar hunden på en surfplatta i sin bil och sedan överför Tracker Live inloggningen till Tracker Hunter 6 på sin telefon när man lämnar bilen


När man återvänder till bilen kan man upprepa stegen som beskrivits tidigare, och när man startar Tracker Hunter 6 på surfplattan (enhet nr 2) och svarar på inloggningsfrågan kommer Tracker Hunter 6 med samma utdelningsnamn och licenskod loggas ut från Tracker Live i telefon (enhet nr 1)Du kan också kontakta Tracker Support eller skicka oss ett ärende om du stöter på oväntade problem eller felmeddelanden etc. så kan vi ge dig mer detaljerade instruktioner