Hur kan jag stoppa SMS som kommer från min GPS-enhet?

Snabbt svar:Om SMS-meddelandet börjar med:
!TRG_01/01_50… 

Du kan avbryta det genom att skicka detta SMS-svar till enheten:

?TRG_50_0

Om SMS-meddelandet börjar med:

!TRG_01/01_0… 
Du kan avbryta det genom att skicka detta SMS-svar till enheten:
?TRG_0_0

Om SMS-meddelandet börjar med:
!CNF_01/01_0340… 

Du kan avbryta det genom att skicka detta SMS-svar till enheten:
OBS! det finns två _ _ i slutet av Sms:et: __
?CNF_01/01_0347_0__ 


Sms:et för att avbryta skickas från din mobiltelefon, inte via Tracker Hunter appenVad betyder Sms:en:Skallalarm meddelande:

TRG_01/01_50… 

Områdeslarm meddelande:

!TRG_01/01_0… 

AGPS status meddelande:
!CNF_01/01_0340... 


Obs! Tacker Hunter-applikationen använder inte dessa meddelanden. Om du får dem måste du skicka slutmeddelandet som beskrivs i "Snabbt svar"


Ytterligare information:

Om du misstänker att din GPS-enhet skickar meddelanden till ett annat telefonnummer kan dessa avbrytas från Tracker-support eller genom att skicka GPS-enheten till Tracker Service för programuppdatering och omprogrammering


SMS kommandon eller andra fjärrkommandon kan inte längre skickas av Tracker Support eller Tracker Service till GPS-enheter som inte längre omfattas av teknisk support eller service:
Tracker G400 enhetsmodellen upphör att fungera 1/6/2022