Varför får jag ett felmeddelande: Fel licenskod eller fel registreringskod / aktiveringskod?

Snabbt svar:


1. Du anger en registreringskod som inte är en ny oanvänd registreringskod via menyalternativet "Förläng med registreringskod" i menyn "Licensinformation"


2. En siffra eller bokstav är felaktig, ett mellanslag eller extra tecken har av misstag skrivits någonstans i licenskoden eller registreringskoden du angav


3. Koden du använder är annan än Tracker 1 års licens/registreringskod eller Ultracom cross-tracking 
Du kan kontakta Tracker Support eller skicka oss ett ärende om du stöter på oväntade problem eller felmeddelanden etc. så kan vi ge dig mer detaljerade instruktioner  

Mer information:


Licenskoden eller registreringskoden du angav är inte en ny oanvänd registreringskod 


  • Endast licenskoden som visas under  "Licenskod" i menyn "Licensinformation" är en permanent kod (går ej byta ut)
  • Alla andra koder är vanligtvis engångskoder för de produkter du köpt eller engångskoder för aktivering av saldo / licenstid. Mer information finns här


Registreringskoden du angav är felaktigt eller har extra tecken


  • Dessa registreringskoder, som anges via "Förläng med registreringskod " i menyn "Licensinformation ", är antingen 8 eller 12 tecken långa och innehåller aldrig siffror utan endast bokstäver
  • Vissa bokstäver är lätta att förväxla, t.ex. stor bokstav L är lätta att urskilja men de små bokstäverna som l är lätt att förväxla med stort i
  • Vissa mobiler kan också automatiskt korrigera första bokstaven från litet till stort


Du försöker ange fel aktiveringskod genom detta menyalternativet "Förläng med registreringskod "


  • När skriver in en kod i menyn under "Licensinformation" och "Förläng med registreringskod" är det endast koder som har med licensen att göra som funkar
  • Om enheten i fråga har TravelSIM eller den licenskod du använder är länkad till ett TravelSIM-nummer, dvs menyn "Licensinformation" "Telefonnummer" visar TravelSIM-numret, kan du kontrollera dess saldo och aktivera ytterligare saldo på Tracker TravelSIM webbplats och köp ytterligare licenstid / servicetid hos din lokala Trackeråterförsäljare