Varför roterar inte kartan i den riktning jag går, den förblir låst?

Snabbt svar:

För att ändra denna inställning, tryck på kompassikonen i det övre högra hörnet av kartan


Om det inte hjälper att trycka på kompassikonen och kartan fortfarande är låst, se till att du inte använder "Enkelt läge" 


Inaktivera "Enkelt läge" och tryck sedan på kompassikonen för att växla till roterande eller låst karta.

 • Menyn till vänster (Huvudmeny) -> Inställningar -> Skärminställningar> "Enkelt läge" -> tryck på skjutreglaget och ändra den från grön (PÅ) till grå (AV)


Om "Enkelt läge" är avstängt (används inte) och kompassikonen fortfarande inte gör så att kartan roterar, se "Mer information" för hur du fortsätter
Mer information:Inaktivera funktionen "Enkelt läge"

 • Öppna Tracker Hunter 6
 • På kartan trycker du på menyknappen längst ner i vänstra hörnet, eller dra fingret från vänster sida av skärmen och in mot mitten
 • Huvudmenyn öppnas
 • Tryck på Inställningar
 • Tryck på Skärminställningar
 • Längs upp finns Enkelt läge, om skjutreglaget är grönt så är Enkelt läge aktiverat, tryck på det för att stänga av, det blir grått
 • Återgå till kartan och tryck på kompassikonen i det övre högra hörnet för att växla till roterande karta


Om "Enkelt läge" är AV och kompassikonen fortfarande inte frigör kartan från att vara låst


Det finns bara 3 alternativ kvar:

 • Är telefonens elektroniska kompass trasig?
 • Telefonens elektroniska kompass är inte tillgänglig?
 • Finns det ingen elektronisk kompass i telefonen?


Kontakta telefonens/läsplattans egen tekniska support. Om garantin fortfarande gäller för enheten, kontakta återförsäljaren som du har köpt den frånDu kan också kontakta Tracker Support eller skicka oss ett ärende om du stöter på oväntade problem eller felmeddelanden etc. så att vi kan ge dig mer detaljerade instruktioner