Android - Varför visas min egen position inte på kartan eller uppdateras inte vid vald intervall?

Snabbt svar: 

 • Öppna målmenyn till höger genom att trycka på ikonen i nedre högra hörnet i kart vyn eller dra fingret från höger sida av skärmen in mot mitten
 • Tryck på "Min position" (namnet inte ikonen)
 • Tryck nu på "Positionen uppdateras frekvent"
 • Du kan också testa om växling av alternativet "Äldre Android positioner" PÅ eller AV ger bättre resultat


 • Nu kan du trycka på nålknappen bredvid "Min position" i menyn -> tryck på ikonen för att visa din position på kartan
 • Eller så kan du göra detta i kart vyn genom att trycka på ikonen för "Min position" längst ner på skärmen i panelen


Då visar appen din egen position på kartan men det finns också två andra ikoner på kartan som är relaterade till detta:Om ikonen för GPS är grå, som visas på bilden ovan -> tryck på ikonen

Då aktiveras GPS:en och används för att beräkna din position på kartan och uppdatera positionen med vald intervall


Om du inte kan aktivera din Android-enhets GPS enligt beskrivningen ovan får du ett felmeddelande på skärmen:

"Positionering är inaktiverad i telefoninställningar. Aktivera positionering där."


Om så är fallet bör du kontrollera inställningarna i guiden "Mer information" nedan:
Mer information: 


OBS!

Om du stöter på problem (av något slag) är det alltid bra att se till att appen på din telefon har de senaste uppdateringarna installerade (använd dessa instruktioner)


Inställningar för energihantering kan också påverka om en applikation kopplas bort från Internet eller använder platstjänster med vissa begränsningar (eller inte kan användas alls)

Till exempel när du byter från att använda en annan applikation och sedan återgår till Tracker-appen eller inte rör på skärmen på ett tag eller om skärmsläckaren släckt skärmen
Se till att din Android-enhets egen programvara är uppdaterad
Länk till Googles egen guide för kontroll och uppdatering av programvara och säkerhetsuppdateringarKontrollera om platstjänsterna och relaterade inställningar på din Android-enhet är aktiva och aktiverade


Kontrollera om behörigheterna för platstjänsterna för Tracker-applikationen är aktiva och tillgängliga

 • En länk till Googles egen guide för att redigera appbehörigheter t.ex. för att använda platstjänster på din enhet
 • En länk till Googles egen guide för att välja vilka appar som kan använda din Android-telefons platstjänster


Se till att Android-enhetens tids- / datumuppdatering är inställd på automatisk

 • En länk till Googles egen guide för att välja inställningar för tid, datum och tidszon
 • Om du har en dubbla Simkort i enheten, det vill säga det finns två olika SIM-kort / abonnemang från två olika mobiloperatörer och om det finns problem med tid / datum / tidszonsynkronisering med ISP: s nätverk, kontakta antingen teknisk support på din mobil operatörsabonnemangsleverantör eller tillverkaren av Android-enheten


Se till att kompass är aktiverat för din iOS-enhet 


Inställningar för strömsparläge för att förlänga batteriets livslängd kan hindra dig från att använda GPS och platstjänster


Om lösningen på problemet kräver att du återställer din Android-enhet till fabriksinställningarna

 • En länk till Googles egen guide för säkerhetskopiering och återställning av data på din Android-enhet
 • En länk till Googles egen guide för att återställa din Android-enhet till fabriksinställningarna
Du kan också kontakta Tracker Support eller skicka oss ett ärende om du stöter på oväntade problem eller felmeddelanden etc. så att vi kan ge dig mer detaljerade instruktioner