Varför visas min egen position inte på kartan eller varför kan min vän inte spåra mig?

  • Öppna målmenyn
  • Tryck på "Min position" (namnet inte ikonen)
  • Tryck nu på "Positionen uppdateras frekvent"
  • Testa om någon annan inställning fungerar bättre på din enhet än standard "Kontinuerlig"


Då visar appen din egen position på kartan men det finns också två andra ikoner på kartan som är relaterade till detta:Om ikonen för GPS är grå, som visas på bilden ovan -> tryck på ikonen


Då aktiveras GPS:en och används för att beräkna din position på kartan och uppdatera positionen med vald intervall

Om du inte kan aktivera din enhets GPS enligt beskrivningen ovan får du ett felmeddelande på skärmen: "Positionering är inaktiverad i telefoninställningar. Aktivera positionering där."


Om så är fallet bör du kontrollera inställningarna i guiden Android / iOS nedan:Android

OBS!

Om du stöter på problem (av något slag) är det alltid bra att se till att appen på din telefon har de senaste uppdateringarna installerade (använd dessa instruktioner)


Inställningar för energihantering kan också påverka om en applikation kopplas bort från Internet eller använder platstjänster med vissa begränsningar (eller inte kan användas alls)

Till exempel när du byter från att använda en annan applikation och sedan återgår till Tracker-appen eller inte rör på skärmen på ett tag eller om skärmsläckaren släckt skärmen
Se till att din Android-enhets egen programvara är uppdaterad
Länk till Googles egen guide för kontroll och uppdatering av programvara och säkerhetsuppdateringarKontrollera om platstjänsterna och relaterade inställningar på din Android-enhet är aktiva och aktiverade


Kontrollera om behörigheterna för platstjänsterna för Tracker-applikationen är aktiva och tillgängliga

  • En länk till Googles egen guide för att redigera appbehörigheter t.ex. för att använda platstjänster på din enhet
  • En länk till Googles egen guide för att välja vilka appar som kan använda din Android-telefons platstjänster


Notera!
Om applikationen inte har använts på mer än 3 månader, kontrollera avsnittet "Ta automatiskt bort behörigheter för appar som inte används" i Googles supportartikel som länkas ovanSe till att Android-enhetens tids- / datumuppdatering är inställd på automatisk

  • En länk till Googles egen guide för att välja inställningar för tid, datum och tidszon
  • Om du har en dubbla Simkort i enheten, det vill säga det finns två olika SIM-kort / abonnemang från två olika mobiloperatörer och om det finns problem med tid / datum / tidszonsynkronisering med ISP: s nätverk, kontakta antingen teknisk support på din mobil operatörsabonnemangsleverantör eller tillverkaren av Android-enheten


Se till att kompass är aktiverat för din iOS-enhet 


Inställningar för strömsparläge för att förlänga batteriets livslängd kan hindra dig från att använda GPS och platstjänster


Om lösningen på problemet kräver att du återställer din Android-enhet till fabriksinställningarna

  • En länk till Googles egen guide för säkerhetskopiering och återställning av data på din Android-enhet
  • En länk till Googles egen guide för att återställa din Android-enhet till fabriksinställningarna
iOS

OBS!

Om du stöter på problem (av något slag) är det alltid bra att se till att appen på din telefon har de senaste uppdateringarna installerade (använd dessa instruktioner)


Inställningar för energihantering kan också påverka om en applikation kopplas bort från Internet eller använder platstjänster med vissa begränsningar (eller inte kan användas alls)

Till exempel när du byter från att använda en annan applikation och sedan återgår till Tracker-appen eller inte rör på skärmen på ett tag eller om skärmsläckaren släckt skärmenSe till att din iOS-enhets egen programvara är uppdaterad
Länk till Apples egen guide om hur man kontrollerar och uppdaterar iOS-enhetens egen programvara


Se till att Tracker Hunter får vara på och fungera även när du använder en annan app, skärmen är avstängd etc.

Länk till Apples egen guide om hur du kontrollerar behörigheter och inaktiverar eller aktiverar dem för applikationer (t.ex. Tracker App)


Se till att iOS-enhetens tids- / datumuppdatering är inställd på automatisk, för detta påverkar också GPS-noggrannheten på din enhet

Länk till Apples egen guide om vad du ska göra om den här inställningen inte sparar ändringar som görs eller inte svarar


Se till att iOS-enhetens "Strömsparläge" inte begränsar appanas användning av enhetens GPS- och Tracker Live-spårning
Länk till Apples egen guide om inställningar för "Strömsparläget" och vilka effekter den har på din iOS-enhet


Se till att platstjänster och GPS är aktiverade för din iOS-enhet eller för en enskild app (Tracker-appen)
Länk till Apples egen guide om hur man slår på eller stänger av platstjänster och GPS


Se till att kompass är aktiverat för din iOS-enhet
Länk till Apples egen guide om hur du kopplar på eller av Kompass


Du kan också återställa platstjänster på din iOS-enhet om det skulle vara nödvändigt
Länk till Apples egen guide som visar vilka appar och tjänster som påverkas och hur proceduren görs

Varför uppdateras inte statusinformation (GSM-signal, satelliter, etc.) för "Min position"?


Vad betyder det i praktiken: Statusinformationen för "Min position" (GSM-signal, antal satelliter etc.) uppdateras antingen inte korrekt eller uppdateras inte alls


Det kan bero på att vissa uppgifter inte läses från vissa telefoner, vare sig på grund av telefonens nätverk eller något annat problem med själva telefonen. Ibland kan felet bara påverka vissa nätverk, t.ex. 2G och 3G kan fungera ok men inte med 4G.


Statusinformationen för "Min position" visas genom panelen längst ner i kartvyn:
När du använder appen visas också viss information i meddelandefältet högst upp på skärmenPå samma sätt påverkar telefonens egna aviseringsinställningar vilken information som visas i meddelandefältet


iOS - instruktioner för att ändra aviseringsinställningar

Android - instruktioner för att ändra aviseringsinställningar