Andriod - Varför kan en vän inte spåra mig?

Snabbt svar:  • Stäng appen och starta sedan om appenOm det inte hjälper att starta om programmet:

Öppna enhetens "Inställningar" -> "Program" eller "Appar" -> "Tracker" -app

 • Tryck på: Stäng eller Tvinga stängning
 • Tryck på: Rensa (ta bort) Töm cache
 • Tryck på: Rensa (ta bort) Rensa data


Dessa tre steg avinstallerar inte applikationen och de raderar inte data som lagras på Tracker Live


Starta sedan om Tracker Hunter 6 och logga in med samma telefonnummer som du tidigare använt med appen


 • Med det angivna telefonnumret synkroniseras all annan information till det telefonnumret din app (en licensnyckel, ditt utdelningsnamn, och det som finns sparat på Tracker Live, mål, vägpunkter, gränser etc.)
 • Om du har mer än en Tracker licenskod och du vill vara helt säker på vilken licenskod som används för just den här enheten och vill välja rätt, följ dessa instruktioner


Om instruktionerna som föreslagits ovan misslyckadesOm Tracker Hunter 6 fortfarande inte kan ansluta till Tracker Live-tjänsten, gå igenom punkterna som nämns i "Mer information"


När applikationen har anslutit till internet (t.ex. kan du ladda ner nya kartor etc.) kontrollera detta:


 • Kontrollera att "Dela ut lokalisering" är aktiverat (ska vara grön) och om inte, tryck på skjutreglaget för att ändra det
 • Se till att licensen du använder är giltig, om den har löpt ut, förläng licenstiden och aktivera den
 • Om andra inte kan spåra dig eller dina andra mål via Tracker Live inte kommer att uppdateras, kolla "Mer information" nedan
 • Kontakta ägaren till GPS-enheten (eller din vän) som du spårar för att se till att utdelningsnamnet och lösenordet är ok

  (OBS! En liten bokstav "a" skiljer sig från en stor bokstav "A" eftersom utdelningsnamn och lösenord måste vara exakt rätt


Mer information:

OBS!
I allmänhet, om du upplever fel i appen eller ändringar (av något slag) rekommenderas det alltid att du kontrollerar om din Tracker-applikation har de senaste uppdateringarna installerade (använd dessa instruktioner) Det kan också vara så att du har den senaste uppdateringen installerad för appen, men din vän som spårar dig via Tracker live har inte uppdaterat sin egen Tracker-applikation (appen är föråldrad). Så se till att båda har den senaste versionen installerad

I de flesta fall ligger dock problemet med internetanslutning, antingen för den enhet du använder eller bara för en enskild applikation som inte har tillgång till internet

Inställningar för energihantering kan också påverka om en applikation kopplas bort från Internet eller använder platstjänster med vissa begränsningar (eller inte kan användas alls)

Till exempel när du byter från att använda en annan applikation och sedan återgår till Tracker-appen eller inte rör på skärmen på ett tag eller om skärmsläckaren släckt skärmenOm din egen position inte visas på kartan

Följ dessa instruktioner

Om din vän inte kan spåra dig 


 • När du är på kartan, tryck på ikonen i det nedre högra hörnet för att öppna menyn till höger -> tryck på "Alla mål" -> tryck på "Min position"
 • Från menyn som öppnas: kolla "utdelningsnamn" och "tittarkod" och kolla så dom stämmer överens med vad dina vänner använder.
 • Kontrollera också att "Dela ut lokalisering" är aktiverat (ska vara grön) och om inte, tryck på skjutreglaget för att ändra det
 • Du kan också kolla i samma meny under "Följare" om din vän är med på listan


Be om nödvändigt din vän att ändra tittarkoden genom att trycka på "Tittarkod" eller ta bort dig helt från din väns mållista och lägg till dig en gång till via Tracker Live, men den här gången med uppdaterad information


Lägga till eller ta bort en vän

 • När du är på kartan Tryck på målknappen i det nedrehögra hörnet eller dra fingret från höger sida av skärmen in mot mitten
 • Tryck på "Alla mål"
 • Tryck på "Mina enheter"
 • Scrolla ner till din vän och tryck på namnet (inte ikonen)
 • För att ta bort tryck på soptunnan uppe i det högra hörnet
 • För att lägga till en vän Tryck på plus ikonen (+) under Alla mål
 • Tryck på "Sök på Tracker live"" fyll i rätt informationOm problemet fortfarande kvarstår: 


Om appens internetanslutning inte fungerar eller om du har problem med Tracker Live 

följ dessa instruktionerOm enheten du använder inte har några av de ovan nämnda menyerna eller inställningarna, kontakta tillverkarens egen tekniska support för Android-enheten i fråga för ytterligare instruktioner
Du kan också kontakta Tracker Support eller skicka oss ett ärende om du stöter på oväntade problem eller felmeddelanden etc. så att vi kan ge dig mer detaljerade instruktioner