Har du problem med din beställning via Tracker-återförsäljaren?

Snabbt svar:  


Tracker support i Sverige har ingen tillgång till beställningar som görs via lokala Tracker-återförsäljare, så kontakta återförsäljaren i fråga direkt


  • Du hittar kontaktinformation för Tracker-återförsäljare här
  • Instruktioner om hur du använder webbplatsen för att hitta återförsäljare i ditt område finns här
Mer information:   Varför får jag ett felmeddelande: Fel licenskod eller fel registreringskod / aktiveringskod?Om du har köpt en aktiveringskod eller en licenskod och är osäker på om den är giltig etc. kan du kontakta Tracker support så kan dom kontrollera om koden är giltig och ge ytterligare instruktioner


Tänk på att koderna är skiftlägeskänsliga (t.ex. gemener "a" skiljer sig från stora bokstäver "A")
Vi rekommenderar att du skapar ett ärende men kolla så att koden är rätt. Du kan också ringa till  Tracker Support och få hjälp