Jag vill överföra appen till en annan enhet, hur gör jag det?

Snabbt svar:  


Flytta INTE applikationen till en ny enhet från en säkerhetskopia för molntjänster, utan utför en ny ren installation!


Telefonen där applikationen nu är installerad (enhet nr 1)


Om telefonnumret som används av programmet ändras:


Öppna huvudmenyn till vänster -> Tryck på: "Inställningar" -> Tryck på: "Licensinformation" -> Tryck på: "Telefonnummer"

Ange ett nytt telefonnummer och bekräfta ändringen med SMS-verifieringskoden som kommer i SMS:et som skickades till det nya telefonnumret

När det nya telefonnumret har bekräftats: Öppna huvudmenyn till vänster -> Tryck på: "Inställningar" -> Tryck på: "Licensinformation" -> Tryck på: Ta bort licensOm det telefonnummer som används av appen är detsamma:

Öppna huvudmenyn till vänster -> Tryck på: "Inställningar" -> Tryck på: "Licensinformation" -> Tryck på: Ta bort licensTelefonen till vilken applikationen överförs (enhet nr 2)


Om du bara har en licenskod som du använder:

  • Fortsätt sedan som nämnts i denna FAQ-guide under "För befintliga kunder"
  • Det du behöver göra är att ange telefonnumret som används av applikationen på den tidigare enheten all annan information (licenskod, utdelningsnamn, mål etc.) kommer att synkroniseras till den här nya enheten genom telefonnumret under installationen av Tracker Hunter 6Om du har två eller flera licenskoder som du använder

  • Följ dessa instruktioner och avmarkera först "Automatisk inloggning" under telefonnumret under installationen
  • Ange sedan det telefonnummer som appen använde på enhet nr 1
  • Därefter kan du sedan välja licenskod och utdelningsnamnet som du vill använda med appen på den här enheten nr 2


När dessa steg är klara fortsätter installationsprocessen precis som normalt
Mer information:  Om installationen av appen på den nya enheten nr 2 inte fortsätter efter att du har angett telefonnumret
Följ dessa instruktioner


När appen har överförts till den nya enhet nr 2 och du vill förlänga licensen:

Följ dessa instruktioner


Om du får meddelande om att licenskoden (aktiveringskoden) du använder är felaktig 

Följ dessa instruktionerOm det finns flera hundra objekt, grupper, vägpunkter etc. kan synkronisering ta lite tid, så se till att din internetanslutning som används av programmet inte går förlorad under synkroniseringen.


Inställningar för energihantering är ofta orsaken om internetanslutningen som används av applikationen går förlorad under datasynkronisering.


I så fall, följ dessa instruktioner om programmets anslutning till Tracker Live inte fungerar:


Instruktioner för Android-enheter

Instruktioner för Apple iOS-enheter
Du kan också kontakta Tracker Support eller skicka oss ett ärende om du stöter på oväntade problem eller felmeddelanden etc. så att vi kan ge dig mer detaljerade instruktioner