Hur påverkar valt spårningsintervall på halsbandet batteritiden?

Tracker G400FI, G500FI, G5002013, G1000 och Supra
Spårningsintervall mellan 3-15sek

- Halsbandets ström förblir på och går inte i viloläge
- Positionen uppdateras kontinuerligt med valt spårningsintervall
- Har den högsta strömförbrukningen


Spårningsintervall mellan 16-60sek

- Enheten ger positionsuppdateringar vid det valda spårningsintervallet och sänder sin position
- Förbereder sig för kommande positionsuppdateringar lite i förväg
- När hunden börjar eller slutar skälla, skickas en ny positionsuppdatering med skallinformationen
- Om du vill balansera spårning med energiförbrukning är 20sek spårningsintervall det mest optimala


Spårningsintervall mellan 60+sek

- Enheten ger positionsuppdateringar vid det valda spårningsintervallet och sänder sin position
- Hundskall påverkar inte uppdateringsintervallet. Spåret med skall som visas på kartan fungerar med inställd spårningsintervall
- Om områdes-alarm är inställt kommer GPS -enheten också att göra en positionsuppdatering vid det intervall som ställts in i områdes-alarmet och skickar ett alarm när hunden är utanför området som är inställt


Spårningsintervall mellan 30+min

- Enheten ger positionsuppdateringar vid det valda spårningsintervallet och sänder sin position
- Om områdes-alarm är inställt kommer GPS -enheten också att göra en positionsuppdatering vid det intervall som ställts in i områdes-alarmet och skickar ett alarm när hunden är utanför området som är inställt
- Mellan positionsuppdateringar går enheten in i viloläge, så att den inte kan ta emot telefonsamtal eller kommandon som skickas till den. Kommandona tas emot av enheten vid den tidpunkt då enheten startar för nästa positionsuppdatering
Tracker Artemis
Här är indikativa uppskattningar av vilken effekt den valda spårningsfrekvensen har på Artemis-enhetens strömförbrukning:

Spårningsfrekvens 3sek -> batteri räcker i genomsnitt 19h
Spårningsfrekvens 20sek -> batteri räcker i genomsnitt 1 dag 20h
Spårningsfrekvens 1min -> batteri räcker i genomsnitt 2 dagar 15h
Spårningsfrekvens 2min -> batteri räcker i genomsnitt 3 dagar 6h

Skillnader i utomhustemperatur påverkar också strömförbrukningen, och även andra yttre faktorer t.ex. om enheten måste öka strömmen för att upprätthålla en internetanslutning i en svag mobiloperatörs nätverk, ökar det strömförbrukningen