Hur kan jag återställa Artemis till fabriksinställningar?

Snabbt svar: 


  • Anslut Artemis till laddaren
  • Håll in PÅ/AV-strömbrytaren i 1sek medan du är ansluten till laddaren
  • Släpp sedan PÅ/ AV-strömbrytaren
  • Artemis har återställts till standardinställningarna (fabriksinställningar)
  • Starta din Artemis och testa hur det fungerar
Mer information:  


Om Artemis kan ansluta till Tracker Live, men bara tillfälligt, kan du ringa eller skicka ett ärende till Tracker Support så ska dom hjälpa dig


Om Artemis inte kan ansluta Tracker Live alls, det inte finns något sätt att få någon anslutning till Artemis enhet, kan Tracker support inte hjälpa i sådana fall och kunden bör kontakta Tracker Service för ytterligare hjälp eller genom att skicka ett ärende (välj service i fältet "ärendet gäller")