Hur byter jag antennen på Artemis eller drar åt den vid behov?

Snabbt svar:  


Vanligtvis kan Artemis externa antenn bytas ut eller dras åt utan specialverktyg

Antennen kan skruvas av med handkraft och kan också dras åt på samma sätt


Om det behövs kan du beställa en ny antenn från din lokala Tracker återförsäljare

Mer information:   Om du tycker att manuell åtdragning inte känns tillräcklig eller att antennen lossnar under användning:


1. Dra åt för hand och markera åtdragningspunkten med en linje över fogen (vit linje på bilden nedan)


2. Dra åt ytterligare 5 mm, t.ex. med en polygrip vid hållpunkt (a) till ett vridmoment på ca. 60 cNm

Du kan också kontakta Tracker Support eller skicka oss ett ärende om du stöter på oväntade problem eller felmeddelanden etc. så att vi kan ge dig mer detaljerade instruktioner