Artemis Användarhandbok / Komma igång

Artemis användarhandbok / Komma igång-guide innehåller följande:  • Teknisk information
  • Funktioner
  • Komma igång med Tracker Artemis
  • Grundläggande drift under jakt
  • Betydelsen av LED-lamporna
  • Innan du släpper loss hunden
  • Dra åt antennen
  • EU-försäkran om överensstämmelseDu kan också kontakta Tracker Support eller skicka oss ett ärende om du stöter på oväntade problem eller felmeddelanden etc. så att vi kan ge dig mer detaljerade instruktioner