Vill du skicka feedback eller föreslå en förbättring av Tracker Hunter appen

Snabbt svar: Du kan skicka feedback till Tracker genom att använda Tracker-appen på din telefon:  • Öppna Huvudmenyn 
  • Tryck på Inställningar
  • Tryck på App information
  • Tryck på Skicka feedback
  • Meddelandet skickas med e-postprogrammet i din mobila enhet

Mer information: 

Du kan också kontakta Tracker Support eller skicka oss ett ärende om du stöter på oväntade problem eller felmeddelanden etc. så att vi kan ge dig mer detaljerade instruktioner