Hur byter eller installerar jag ett nytt SIM-kort i en Tracker-enhet?

Snabbt Svar:


OBS!!

Du får inte byta SIM -kort i Artemis för att ersätta med annat SIM -kort än det som medföljer Artemis!


1.

 • Sätt först in det nya SIM-kortet i telefonen
 • Inaktivera PIN-kodförfrågan
 • Testa att samtal och internetanslutning fungerar ok


2.

 • Sätt i SIM-kortet i Tracker enheten med det avfasade hörnet riktat utåt och kontaktytorna mot undersidan av GPS-enheten som ligger mot hundens hals
 • När du fäster skyddsluckan efter byte av SIM-kortet, var försiktig så att du inte vrider skruvarna för hårt så att du skadar skyddsluckan
 • Se också till att det inte finns kvar skräp, hår etc. mellan GPS-enheten och den bifogade skyddsluckan, vilket kan påverka vattentätheten


3.

 • När SIM-kortet är på plats och skyddsluckan är fäst, ta ut halsbandet utomhus, slå på strömmen och låt den vara på i cirka 5 minuter
 • Du kan sedan fortsätta enligt beskrivningen i avsnittet "Mer information" nedan


Skyddsluckan är fäst med tre Torx-6-skruvar
Det är inte tillåtet att byta SIM-kort i Tracker Artemis enheterna

Mer information: 


Efter att SIM-kortet har bytts ut och installeratsOm Tracker GPS-enheten har en befintlig registrering i Tracker Live


Tracker Easy enheter tillverkade efter 2013 uppdaterar automatiskt det ändrade telefonnumret på Tracker Live
I det här fallet behöver du inte kontakta Tracker-supporten och enheten är redo att användas efter en stunds väntanOm det inte är en Tracker Easy enhet tillverkad efter 2013


I Tracker-appen visas det tidigare använda telefonnumret för denna Tracker-enhet i målets meny "Inställningar" men kan inte redigeras direkt, så ring Tracker support eller skicka ett ärende


Den information som Tracker support behöver för att ersätta det gamla telefonnumret med ett nytt finns i "Inställningar" -menyn på halsbandet:


 • Utdelningsnamn
 • Telefonnumret som tidigare använts på Tracker-enheten
 • IMEI-nummer (serienummer som börjar med 35xxxx) om det visas i målets meny "Inställningar"
 • Utöver den här informationen, vilket telefonnummer och mobiloperatör (ISP) för ditt nya SIM-kort


Lämna om möjligt Tracker-enheten med strömmen på, på en plats där operatörens nätverk är lättillgängligt


Tracker Support ändrar sedan till det nya numret i Tracker Live-servern och skickar nödvändiga inställningskommandon till Tracker-enheten


När det nya telefonnumret har uppdaterats i Tracker Live av Tracker support kommer det nya telefonnumret också att uppdateras i målets egen "Inställnings" -meny.Om GPS-enheten har avregistrerats från Tracker Live


Tracker -enhetens tidigare Tracker Live-registrering kan ha tagits bort av ägaren eller Tracker support, på ägarens begäran (t.ex. om Tracker GPS-enheten har sålts till en ny ägare)


I så fall finns ingen information på Tracker Live om den Tracker-enheten. Inget gammalt utdelningsnamn, telefonnummer eller IMEI (serienummer som börjar med 35xxxx)Vad betyder allt detta?


När det gäller en Tracker-enheter tillverkade efter 2013 med uppdaterad programvara kan Tracker -enheten automatiskt registrera om sig på Tracker Live, när du slår på strömmen för Tracker -enheten som har ett nytt SIM-kort installerat i sig


Sedan kan du fortsätta enligt beskrivningen i "Hur kan jag lägga till en hundvän mm. (för en hund-GPS-enhet som aldrig tidigare har använts på Tracker live)" enligt den här guiden


När Tracker -enhetens nya registrering har lagts till i appens "Mål" -lista kan du trycka på namnet för detta mål och ändra displaynamnet som visas i kartvyn för detta mål, genom att redigera fältet "Namn" (tryck den första posten i den här menyn), och du kan också trycka på menyalternativen för ägar och tittakod för att ändra lösenorden som Tracker live automatiskt väljerNär det gäller en Tracker-enhet tillverkad före 2013


Tracker -enheten måste läggas till i Tracker Live och registreras som en ny enhet med hjälp av telefonnumret på det nya SIM-kortet, eftersom all relaterad information som använts tidigare med Tracker Live har tagits bort (delningsnamn, IMEI etc.)


 • Öppna appen och tryck på knappen i det nedre högra hörnet i kartvyn eller dra fingret från skärmens högra sida mot mitten av kartan
 • Tryck på plusikonen längst ner i menyn som öppnas (menyn "Mål")
 • Tryck på "Registrera en ny GPS-enhet"
 • Välj "Ange telefonnummer" och följ instruktionerna på skärmen


Följande information behövs när du fortsätter med den nya registreringen av Tracker Live:


 • Telefonnummer (internationellt format, börjar med +358 och utelämnar den första nollan i telefonnumret)
 • Namn (detta blir enhetens visningsnamn på kartan)
 • Enhetstyp (kontrollera märket / modellen som är inristad på enhetens chassi och välj rätt från listan)
 • Land och operatör (detta är information relaterad till det telefonnumret som ska användas)
 • Utdelningsnamn (det här är namnet som används för enheten i Tracker Live och den kan inte redigeras senare)
 • Ägarkod (detta krävs för att starta / stoppa spårning eller ändra de inställningar som används för Tracker -enheten
 • Tittarkod (detta + utdelningsnamn kan ges till din vän som vill se din GPS-enhet i Tracker Hunter)


Beroende på vilket märke/ modell din Tracker-enhet är, efterfrågas inte IMEI nödvändigtvis under registreringsprocessen

Du kan ringa eller skicka ett ärende till Tracker support och be dem uppdatera IMEI-information för den registrerade enhetenOBS!

Om du använder ett TravelSIM M2M-kort för Tracker-enheten:


 • Land = "Alla internationella roaming-SIM-kort"
 • Operatör= "TravelSIM"


Mer information om TravelSIM M2M-kort och dess egenskaper finns här (kommer snart)
Du kan också kontakta Tracker Support eller skicka oss ett ärende om du stöter på oväntade problem eller felmeddelanden etc. så kan vi ge dig mer detaljerade instruktioner