Hur kan jag se koordinaterna på kartan?

Snabbt svar: 


"Visa koordinater på kartan" -inställning:


 • I kartvyn trycker du på knappen i det nedre vänstra hörnet eller dra fingret från vänster sida av skärmen till mitten av kartan
 • Huvudmenyn öppnas
 • Tryck på "Inställningar" längst ner i menyn
 • Tryck på "Skärminställningar" och skrolla ner till du ser "Visa koordinater"
 • Du ser en skjutregel till höger om "Visa koordinater"
 • Tryck på reglaget så det blir grönt (aktiverat) om det är grått (ej aktiverat)


När detta är gjort visas koordinaterna på kartan i det övre vänstra hörnet

Mer information:  Om du vill använda ett annat koordinatsystem än standard:


 • I kartvyn trycker du på knappen i det nedre vänstra hörnet eller dra fingret från vänster sida av skärmen till mitten av kartan
 • Huvudmenyn öppnas
 • Tryck på "Inställningar" längst ner i menyn
 • Tryck på "Skärminställningar" och skrolla ner till du ser Koordinatsystem
 • Du får en lista med åtta olika koordinatsystem att välja mellan


Du kan också lägga till en vägpunkt till kartan, baserad på koordinaterna av kartan, eller redigera de redan sparade koordinaterna för en befintlig vägpunkt (länk till instruktioner)


Du kan också kontakta Tracker Support eller skicka oss ett ärende om du stöter på oväntade problem eller felmeddelanden etc. så att vi kan ge dig mer detaljerade instruktioner