Hur får jag ett ljudklipp av Artemis halsband?

Snabbt Svar:  


När du får positionsuppdateringar från Artemis bandet via Tracker Live, dvs. dataanslutning mellan Artemis och internet är ok:


  • Namnet på målet (i detta fall Artemis) visas längst ner i kartvyn (i panelen)
  • Dra panelen (namnet) med fingret uppåt så målstatusmenyn öppnas helt
  • Längst ner i den här menyn finns en "Ljudklipp" -knapp (se bild under "Mer information" nedan)


  • Tryck på knappen "LJUDKLIPP" för att starta inspelningen och en andra gång för att stoppa inspelningen
  • En ikon visas på kartan som du kan trycka på för att lyssna på ljudklippet och även dela det
  • Ljudklippet sparas också på Tracker Live, som du kan lyssna på senare


Mer information: 


Om Artemis är i ett område där dataanslutningen inte är tillräcklig för att använda Tracker Live (eller på annat sätt är svag) och du får detta felmeddelande när du begär ett röstklipp kan du följa den här guiden (LÄNK)
Du kan också kontakta Tracker Support eller skicka oss ett ärende om du stöter på oväntade problem eller felmeddelanden etc. så kan vi ge dig mer detaljerade instruktioner