Hur kan jag justera skallräknaren?

Snabbt svar:  

  • Öppna menyn till höger i kartvyn, dvs. "Mål-listan"
  • Detta kan göras med knappen i det nedre högra hörnet eller genom att dra fingret från höger kant till mitten av skärmen
  • Tryck på "Alla mål"
  • Tryck på "Mina enheter"
  • Tryck på namnet på enheten (inte ikonen)
  • I menyn trycker du på "Ställ skallräknare"Ett popup-fönster öppnas med knappar för antingen finjustering av skallets känslighet i 2 steg eller 20 steg åt gången

Först frågar applikationen enheten vad de aktuella värdena för skallräknaren är och låter dig sedan justera dem

Mer information:  OBS!

För att lyckas med att justera skallkänsligheten måste enheten och appen du använder vara anslutna till Tracker Live. Om telefonen, applikationen eller GPS-enheten inte kan ansluta till live-servern kan de befintliga värdena inte kontrolleras och kan inte ändras eftersom det inte finns något sätt att överföra de ändrade värdena till GPS-enheten


Om du har problem med dataanslutningen med din GPS-enhet, kontrollera dessa instruktioner

Om Tracker Live-tjänsten inte fungerar på din telefon, kontrollera dessa -> Android-instruktioner och iOS-instruktioner

Kontrollera att licensen inte har löpt ut -> köp och aktivera vid behov din licensVad händer om du inte kan välja "Ställ skallräknare" i menyn "Inställningar" för det aktuella halsbandet?


Om det här är ett nyare halsband som ska ha menyalternativet "Ställ skallkänslighet" men det saknas i menyn "Inställningar" för det valda halsbandet, kontrollera att du har ägarkoden. Med tittarkod kan man inte justera känsligheten för skall (eller andra inställningar för den delen).


Tryck vid behov på lösenordsfältet i menyn "Inställningar" för detta halsband och ändra den aktuella ägarkoden till det korrekta som du har fått  halsbandets ägare.


Om lösenordet är korrekt och det är ägarkoden som du använder och anslutningen till Tracker Live fungerar för både, appen och halsbandet, och appens licens inte har löpt ut, ta i så fall bort halsbandet från mållistan och lägg till den igen med ägarkod och/eller återställ appens inställningar

Du kan också kontakta Tracker Support eller skicka oss ett ärende om du stöter på oväntade problem eller felmeddelanden etc. så kan vi ge dig mer detaljerade instruktioner