Varför uppdateras inte statusinformation (GSM-signal, satelliter, etc.) för "Min position"?

Snabbt svar: 


Vad betyder det i praktiken: Statusinformationen för "Min position" (GSM-signal, antal satelliter etc.) uppdateras antingen inte korrekt eller uppdateras inte alls


Det kan bero på att vissa uppgifter inte läses från vissa telefoner, vare sig på grund av telefonens nätverk eller något annat problem med själva telefonen. Ibland kan felet bara påverka vissa nätverk, t.ex. 2G och 3G kan fungera ok men inte med 4G.


Statusinformationen för "Min position" visas genom panelen längst ner i kartvyn:
När du använder appen visas också viss information i meddelandefältet högst upp på skärmenTracker-logotypen kan variera och beroende på hur den ser ut förklaras i den här guiden


På samma sätt påverkar telefonens egna aviseringsinställningar vilken information som visas i meddelandefältet


iOS - instruktioner för att ändra aviseringsinställningar

Android - instruktioner för att ändra aviseringsinställningar
Mer information:  


När du stöter på felmeddelanden eller andra felförhållanden bör du se till att appen är uppdaterad


Låt oss ta ett exempel på dessa möjliga fel i statusinformation "Min position":


  • Om vindriktningen från "Min position" -statusinformationsmenyn inte stämmer med den verkliga vindriktningen är det inte alltid ett fel i appen


Följ följande instruktioner för telefon- och applikationsinställningar som kan påverka felen

(t.ex. behörigheter som krävs av appar, kompassinställningar, tidsinställningar, inställningar för energihantering) 


iOS- Varför visas min position inte på kartan eller uppdateras inte vid vald intervall?

iOS- Varför kan min vän inte spåra mig?Android- Varför visas min position inte på kartan eller uppdateras inte vid vald intervall?

Android- Varför kan min vän inte spåra mig? 


I bland kan det behövas att du avinstallerar och om installerar appen, eller återställa appen och dess inställningar

Du kan också kontakta Tracker Support eller skicka oss ett ärende om du stöter på oväntade problem eller felmeddelanden etc. så kan vi ge dig mer detaljerade instruktioner