Varför kommer den här pilen, en linje eller ett orange område från "Min position" på kartan?

Snabbt svar:  En orange pilDu har ställt in ett navigeringsmål som ligger utanför det synliga kartområdet

En orange pil från "Min position" pekar mot det navigeringsmålet:Ett orange område

Detta orange område heter doftriktning och det visar vindriktningen i förhållande till din plats -> "Min position"

Om den faktiska vindriktningen skiljer sig från den som visas av doftriktningen är det inte nödvändigtvis ett fel i appenDen raka linjen som kommer från din platsDetta är en mätlinje från din plats -> "Min position" till markörpositionen (hårkorset) på kartan
Mer information:   Så här får du bort de ovan nämnda objekten ur kartvyn:


En orange pil - "Navigationsmål"

Öppna huvudmenyn -> "fler funktioner"-> "Avsluta navigationsmål"


Ett orange område- "doftriktning"

Öppna "mål-menyn" -> tryck på ditt namn "min position" -> "Visa doftriktning" Tryck på reglaget så det blir grått 


Den raka linjen- "mätlinje" 

Öppna "huvudmenyn" ->"Inställningar" -> "Skärminställningar" -> "Visa linje till egen plats" -> Tryck på reglaget så det blir grått 

Du kan också kontakta Tracker Support eller skicka oss ett ärende om du stöter på oväntade problem eller felmeddelanden etc. så kan vi ge dig mer detaljerade instruktioner