Varför pekar doftriktningen åt fel håll på kartan?

Snabbt svar: 


Doftriktning 
Doftriktningsvisaren använder OpenWeatherMap och informationen kommer inte från lokala väderprognoser

På grund av detta kan vindriktningen från doftriktningen inte alltid matcha exakt 1: 1 till en realtidssituation
Mer information:  


Du kan göra en felsökning och begränsa den möjliga orsaken till fel doftriktning:


Öppna informationsmenyn "Min position" längst ner i panelen i kartvyn.

Kontrollera vad som anges i avsnittet: "Vind"

När felet finns i appen:


"Min position" -> "Vind" det står "Nord" och konen på kartan pekar norrut

(konen sträcker sig norrut från din plats, dvs vindar från söder)
När felet är med väderinformation kommer från OpenWeatherMap:


"Min position" -> "Vind" det står "Nord" och konen på kartan pekar söder

(konen sträcker sig söderut från din plats, dvs vindar från norr)


Men samtidigt går molnen norrut på himlen (i verkligheten, är det vindar från söder till norr)


  • Du måste vänta på att OpenWeatherMap uppdaterar informationen korrekt
  • Tracker support kan inte hjälpa till med detta, eftersom felet inte ligger i Tracker Hunter 6
Du kan också kontakta Tracker Support eller skicka oss ett ärende om du stöter på oväntade problem eller felmeddelanden etc. så kan vi ge dig mer detaljerade instruktioner