Hur funkar "Enkel läge" och "Tracker Safety" i Tracker hunter6?

Snabbt svar:  


Så här aktiverar eller inaktiverar du "Enkelt läge"


 • Öppna Tracker hunter 6
 • På kartan trycker du på "menyknappen" längst ner i vänstra hörnet, eller dra fingret från vänster sida av skärmen och in mot mitten
 • Huvudmenyn öppnas
 • Tryck på "Inställningar"
 • Tryck på "Skärminställningar"
 • Längs upp i denna meny hittar du "Enkelt läge"
 • Tryck på reglaget för att aktivera eller inaktivera "Enkelt läge"


När "Enkelt läge" är aktiverat -> är bara de grundläggande funktionerna som krävs för positionsuppdateringar och spårning tillgängliga

Du kan inte av misstag ändra GPS-enhetens inställningar eller lösenord etc.


Vi rekommenderar att nya kunder har "Enkelt läge" aktiverat Hur du aktiverar eller inaktiverar man "Tracker Safety"


 • Öppna Tracker hunter 6
 • På kartan trycker du på "menyknappen" längst ner i vänstra hörnet, eller dra fingret från vänster sida av skärmen och in mot mitten
 • Huvudmenyn öppnas
 • Tryck på "Inställningar"
 • Tryck på reglaget vid "Tracker Safety" grönt (aktiverad) eller grå (inaktiverad)


Genom att aktivera "Tracker Safety" aktiverar du att andra Tracker eller B-bark användare som befinner sig inom 2 km kan följa dig och du kommer att kunna se deras position på kartan. Din egen position visas anonymt och detsamma gäller för andra användare som har "Tracker Safety" på. Du ser helt enkelt en ikon på kartan med texten "Människa" (Ingen annan information tillgänglig eller synlig)
Mer information: 


Funktionen "Tracker Safety" kräver ingen betald licens på Tracker Live, men Tracker-applikationen på din telefon måste ha en Internetanslutning, annars kan din egen position inte delas och din egen applikation kan inte hämta platsen för andra med hjälp av "Tracker Safety" till din egen kartaOm Tracker Appen har problem med sin internetanslutning


Följ dessa instruktioner för att kontrollera appens internetanslutning

(hoppa över instruktionerna i dessa guider som är relaterade till Tracker Live)iOS - Vad ska jag göra om Tracker Live inte fungerar?

Android - Vad ska jag göra om Tracker Live inte fungerar?


På samma sätt måste Tracker-appen kunna beräkna användarens egen position för att överföra den till andra som använder "Tracker Safety"


Om din egen position inte beräknas eller visas korrekt


I de här instruktionerna, listas saker att kontrollera om din egen position inte beräknas korrekt (eller inte alls) eller inte visas på kartan:

(hoppa över instruktionerna i dessa guider som är relaterade till Tracker Live)


iOS - Varför visas min egen position inte på kartan eller uppdateras inte vid vald frekvens?

Android - Varför visas min egen position inte på kartan eller uppdateras inte vid vald frekvens?
Du kan också kontakta Tracker Support eller skicka oss ett ärende om du stöter på oväntade problem eller felmeddelanden etc. så att vi kan ge dig mer detaljerade instruktioner