Hur funkar "Enkel läge", "Tracker Safety", "Hund Safety" och "Varg Safety" i Tracker Hunter?

Enkelt läge
 • Öppna Tracker Hunter appen
 • På kartan trycker du på "menyknappen" längst ner i vänstra hörnet, eller dra fingret från vänster sida av skärmen och in mot mitten
 • Huvudmenyn öppnas
 • Tryck på "Inställningar"
 • Tryck på "Skärminställningar"
 • Längs upp i denna meny hittar du "Enkelt läge"
 • Tryck på reglaget för att aktivera eller inaktivera "Enkelt läge"


När "Enkelt läge" är aktiverat -> är bara de grundläggande funktionerna som krävs för positionsuppdateringar och spårning tillgängliga

Du kan inte av misstag ändra GPS-enhetens inställningar eller lösenord etc.


Vi rekommenderar att nya kunder har "Enkelt läge" aktiverat

Tracker Safety
 • Öppna Tracker Hunter
 • På kartan trycker du på "menyknappen" längst ner i vänstra hörnet, eller dra fingret från vänster sida av skärmen och in mot mitten
 • Huvudmenyn öppnas
 • Tryck på "Inställningar"
 • Tryck på reglaget vid "Tracker Safety" grönt (aktiverad) eller grå (inaktiverad)


Genom att aktivera "Tracker Safety" aktiverar du att Tracker användare som befinner sig inom 2 km kan följa dig och du kommer att kunna se deras position på kartan. Din egen position visas anonymt och detsamma gäller för andra användare som har "Tracker Safety" på. Du ser helt enkelt en ikon på kartan med texten "Människa" (Ingen annan information tillgänglig eller synlig)

Hund Safety

- Öppna Tracker applikationen
- I kartvyn, tryck på knappen i det nedre högra hörnet eller svep från höger sida på skärmen, mot mitten av kartan
- Applikationens "Mål"-meny öppnas
- Tryck på hundens namn (inte ikonen, utan namnet)
- Tryck på "Hundsafety" (tryck skjutreglaget till grönt)
- Du kan också trycka på "Safety text" -valet, som bifogar en notis bredvid hundens ikon (hunden visas anonymt på kartan), i vilken man kan skriva en text, till exempel ”Ta fast hunden

När "Hundsafety" -funktionen är på, ser alla jägare som använder Tracker appen och har "Tracker Safety" aktiverad hundar som befinner sig inom en radie på två kilometer.


Varg Safety

- Ställ "hårkorset"  i kartvyn, på den plats var du vill markera och spara vargobservationen.
- Öppna huvudmenyn till vänster på appen
- Tryck på "Fler funktioner" och därefter "Rapportera varg"
- Ange observationens typ (spår eller visuell)
- Ange färdriktning enligt väderstreck (eller: okänt)
- Ange antalet observerade vargar (valbart mellan 1-30)
- Ange observationens ålder (färskt, 6h, 12h, 1dag, 2dagar)
- Annan information relaterat till observationen kan ges i Ytterligare information
- När informationen har fyllts in, spara (man kan spara max 3st observationer under en 24h period)


Vargobservationen visar nu en vargikon på kartan och i samband med den, syns anmälarens namn och inom parentes syns spårets ålder som uppdateras i realtid.

Ikonen för vargobservationen syns på kartan och fungerar på samma sätt som den spårade hundens hundikon i olika kartnivåer.

Tryck på ikonen för att se en mer detaljerad information av observationen. Om du har markerat observationen själv, kan den tas bort den genom att trycka på markeringen och välja: "Radera"

Efter 3 dagar försvinner markeringen automatiskt och innan dess anger färgen på ikonen observationens ålder. Under 24h är vargikonen röd, mer än 24h är ikonen gul och 48h är ikonen grå

För att bekräfta någon annans observation, tryck på vargikonen på kartan, i menyn som öppnas finns längst ner i menyn valmöjligheten ”Bekräfta observationen” . Om observationen inte längre är korrekt kan du trycka på: "Neka"

En vargobservation kan göras, öppnas för visning, bekräftas och nekas oavsett om du har en Tracker eller Ultracom applikation, dvs observationen syns i alla dessa applikationer och du kan även bekräfta eller neka det oavsett med vilken av de tre applikationerna som gjordes ursprungligen.

Missbruk av Vargsafetyfunktionen kommer att resultera i uppsägning av kundens användarkonto


Mer information: OBS!

"Trackersafety" och "Hundsafety" använder Tracker livetjänsten för att föra över platsinformation och kräver därför en aktiv licens, för att fungera.

Om du även vill se Ultracom hundar med Safetyfunktionen, måste man ha utöver appens aktiva licens, även Crosstracking licensen aktiv.

Ultracom-användare visas på kartan via "Tracker Safety" när applikationens egen licens är giltig, det vill säga Ultracom användare kan ses på kartan även utan Crosstracking licensen


Du kan också kontakta Tracker Support eller skicka oss ett ärende om du stöter på oväntade problem eller felmeddelanden etc. så att vi kan ge dig mer detaljerade instruktioner