Hur kan jag uppdatera Tracker Artemis-programvaran?

Snabbt Svar:   


Tracker Artemis uppdaterar programvaran automatiskt
Vanligtvis kräver mjukvaruuppdateringen för Artemis ingen åtgärd från kundens sidaProgramuppdateringen för Tracker Artemis funkar enligt följande:

 • När strömmen slås på kontrollerar Tracker Artemis driftsförhållandena (internetanslutning, AGPS, använda inställningar etc.)
 • Efter start, så kan t.ex. AGPS-datan som används av GPS-enheten har upphört att gälla och en ny AGPS-uppdateringsfil behöver laddas ner, då kan två nedladdningar inte vara aktiva samtidigt, så då kan nedladdningen av programuppdateringen vänta för AGPS-datauppdateringen
 • När det har gått fyra minuter sedan start och om det finns en programuppdatering tillgänglig för GPS-enheten och det inte finns några hinder för att ladda ner den, kommer GPS-enheten att börja ladda ner uppdateringen
 • När GPS-enheten börjar ladda ner uppdateringen lyser det gula LED ljuset upp till 10 minuter kontinuerligt under uppdateringsnedladdningen.OBS!

Nu har GPS-enheten bara laddat ner uppdateringen, vilket betyder att den ännu inte har installerats eller distribuerats.

I Tracker Hunter 6 i menyn "Inställningar" för Artemis-halsbandet visas fortfarande den gamla programvarans versionsnummer


 • Tracker Artemis installerar och distribuerar inte den nya programuppdateringen förrän nästa omstart
 • När du startat om Artemis-enheten, och går in på Artemisen´s  egna "Inställningar" i "Mål" -listan, ser du att GPS-enhetens programvaruversion har uppdaterats.
Mer information: 


När kunder meddelas om en ny programuppdateringsversion, betyder det inte att alla Tracker Artemis kommer att få den nya uppdateringen omedelbart. Under dagarna och veckorna efter den nya programvaruuppdateringen har släppts kommer alla Artemis enheter att ta emot, ladda ner och distribuera den nya uppdateringen.Om uppdateringen inte verkar lyckas:


Oftast är problemet att GPS-enheten har ett dåligt nätverk eller att internetuppkopplingen på annat sätt har avbrutits och programuppdateringen har inte laddats ner av den anledningen.


 • När du startar GPS-enheten, försök att välja en plats där operatörens nätverk är bra och nätverket är tillräckligt stabilt för att ladda ner programuppdateringen med lyckat resultat
 • Slå på GPS-enheten i ett bra nätverk, vänta 4 minuter, kontrollera om den gula LED-lampan lyser för att indikera att uppdateringen laddas ner
 • När den lyst gult kontinuerligt i cirka 10 minuter slocknar det så, när det händer, vänta ett tag och testa sedan Tracker Live-spårning
 • Stäng av GPS-enheten och låt den vara av en stund (en kortare stund räcker, men att vänta 25 minuter, om du har möjlighet)
 • Starta om GPS-enheten, låt den vara på tills du märker att programvaruversionen i halsbandet har uppdaterats korrekt i menyn "Inställningar" på Artemis-enheten i programmets "Mål" -lista1. Ibland kan det hjälpa om uppdateringskommandot skickas till halsbandet av Tracker-support direkt från Tracker-servern
2. Om du hade ett problem med GPS-enheten före uppgraderingen och det problemet inte försvann efter uppgraderingen (eller nya dykt upp), så:

Om problemet verkar vara av ett slag som kräver att GPS-enheten skickas till Tracker för service (GPS-enheten startar inte alls eller batteriet vägrar att ladda, loggar GPS-enheten inte in i Tracker Live-tjänsten, du kan inte beställa ett röstklipp etc.), vänligen kontakta Tracker Support