Är det möjligt att ändra utdelningsnamnet som används av appen eller en GPS-enhet?

Snabbt svar: Det är inte möjligt att redigera det utdelningsnamn som används av applikationen eller GPS-enheten (Tracker support kan inte häller redigera utdelningsnamn), men du kan ta bort det om det behövs och skapa ett nytt utdelningsnamn


Visningsnamnet som visas på kartan kan redigeras så ofta du vill genom att öppna målets egen "Inställnings" -meny och sedan trycka på det första "Namn" -fältet i listan och spara ett nytt visningsnamnSå här byter du utdelningsnamnet som används av Tracker-applikationen:


Innan du byter utdelningsnamn, anteckna följande:


 • Skriv upp eller kopiera på annat sätt (ta en skärmdump?) Licensnyckeln, utdelningsnamnet och telefonnummer som visas i programmets "Licensinformation" -meny
 • Ta också en kopia av utdelningsnamn och lösenord som används av GPS-enheter och vänner som du följer
 • Om du har grupper som du är medlem i, kopiera utdelningsnamn och lösenord som används av dessa grupper
 • Ta också en kopia av områdesidentifieringskoderna för OmaRiista-tjänsten och den e-postadress och lösenord du använder med Reviiri-tjänsten (Finland)
 • Om din "Mål" -lista innehåller vägpunkter, gränser som du gjort eller områden etc. som du vill behålla, är ett alternativ att skapa en ny grupp och lägga dom i och gå med i denna grupp med ditt nya utdelningsnamn och på detta sätt få tillgång till de vägpunkter, områden och linjer med ditt nya utdelningsnamn


Följ sedan dessa steg när du är redo att byta utdelningsnamnet:


 • Återställ de data som används av applikationen
 • Fortsätt sedan enligt instruktionerna i avsnittet "Mer information"Så här byter du utdelningsnamnet på ett halsband på Tracker Live
Mer information: 


När ett utdelningsnamn som används av ett program eller en GPS-enhet tas bort från Tracker Live , försvinner all lagrad data som är kopplad till utdelningsnamnet, till exempel GPS-enhetens uppspelningsdata för tidslinjen och alla tillagda mål i "Mål" -lista om utdelningsnamnet används av en Tracker-applikation. Mer information finns här


När du har säkerställt att all information du behöver har sparats och du har återställt appen, när du nästa gång startar den kommer den att be dig om ett telefonnummer, så här går du vidare därifrån:


 • Först och främst, kom ihåg att klicka ur alternativet "Automatisk inloggning" under telefonnummerfältet
 • Fyll i telefonnumret som du använde tidigare i Tracker Appen, om du inte har det, fortsätt med det telefonnummer som du har tillgång till för att läsa SMS-verifieringskoden som skickas till det telefonnumret
 • Efter att ha bekräftat åtkomsten till det telefonnummer som användes under installationen öppnas menyn "Välj licens"
 • Om det telefonnummer du angav hittar rätt licens direkt, tryck på den
 • Om det telefonnummer du angav inte hittar något eller inte innehåller den exakta licens som du vill använda väljer du. "Ingen av dessa" -> Välj sedan "Logga in" och ange licenskoden som du använde tidigare
 • Därefter får du en lista över utdelningsnamn som är kopplade till ditt telefonnummer, och nu ska listan också visa det utdelningsnamn som du vill ta bort, välj inte det utan tryck på "Ingen av dessa" i slutet av listan och skapa ett nytt utdelningsnamn


När du har slutfört stegen ovan, fortsätter appinstallationen normalt och de start guider som visas i början av applikationen kommer fram


 • "Mål" -listan är helt tom efter detta, så lägg till de vänner och GPS-enheter som du vill följa
 • Gå med i grupper som ditt tidigare utdelningsnamn var medlem i ("Mål" -meny -> Plus-tecken -> Gå med i grupp)
 • Be gruppadministratörer att ta bort ditt tidigare utdelningsnamn från dessa grupper om ditt nya utdelningsnamn har lagts till i gruppen
 • Var du ensam administratör för gruppen/grupperna, kontakta Tracker Support och be dom att de tilldelar administratörsbehörighet till det nya utdelningsnamnet och ta bort den gamla
 • Låt också dina vänner veta om den här ändringen att du nu har ett nytt utdelningsnamnNär Tracker-appen använder ett nytt utdelningsnamn och de mål du tidigare använt åter ligger i "Mål" -listan


 • När allt verkar vara som det ska kan du kontakta Tracker Support och begära att de tar bort det gamla utdelningsnamnet du tidigare använde på Tracker Live. Det behövs inte längre