Hur kan jag skapa en ny grupp, gå med eller lämna en grupp?

Snabbt svar:   


Skapa en ny grupp:


 • Öppna Tracker hunter 6 appen
 • När du är ute på kartan tryck på målknappen i det nedre högra hörnet, eller dra fingret från höger sida av skärmen och in mot mitten
 • Tryck på "Alla mål"
 • Tryck på "Mina vägpunkter" längst upp i listan
 • Tryck på "plus ikonen" (+) 
 • Välj "Skapa ny grupp"
 • Fyll i nödvändig information (utdelningsnamn, lösenord, gruppnamn och beskrivning)
 • Välj också om du vill göra gruppen offentlig eller privat (se "Mer information")Gå med i en grupp som skapats av någon annan:


1.

Du kan också enkelt följa målen i gruppen utan att gå med i gruppen, om gruppen är offentlig, be gruppadministratören att skicka en länk till gruppen (se "Mer information")


2.

För att gå med i en grupp behöver du gruppens utdelningsnamn och lösenord från gruppens administratör (se "Mer information")

Öppna sedan listan "Mål" -> tryck på plustecknet -> tryck på "Gå med i grupp" -> använd det utdelningsnamn och lösenord du fick från gruppens administratör


3.

Om ditt utdelningsnamn redan finns hos grupp administratörens egen Tracker "mål lista" (tillagd som "vän") kan gruppens administratör trycka på kugghjulsikonen längst upp till höger i gruppens egen flik och välja "Lägg till vänner" och lägga till dig direkt genom att välja det från administratörens egen "Mål" listaLämna en grupp 

 • När du är ute på kartan tryck på målknappen i det nedre högra hörnet, eller dra fingret från höger sida av skärmen och in   mot mitten
 • Tryck på "Alla mål"
 • Tryck på gruppens namn -> gruppens egen flik öppnas
 • Tryck på kugghjulsikonen längst upp till höger på gruppens egen flik
 • Tryck på: "Lämna grupp" i menyn som öppnas
 • Gruppadministratören kan också ta bort användare eller andra mål från gruppen (se "Mer information")Mer information:  


Öppen grupp 

 • Du kan dela gruppens länk med andra, t.ex. i samband med ett event
 • De som går med i gruppen via länken behöver inte vara medlem i gruppen 
 • OBS !! Länken fungerar med den mobila enhetens webbläsare, om när du öppnar länken med en dators webbläsare kommer ett felmeddelande att visas
 • Du kan gå med i en grupp via länken utan att veta gruppens utdelningsnamn och lösenord
 • De som har gått med i gruppen via länken kommer inte att synas som medlemmar i gruppen eller för andra medlemmar som har gått med i gruppen med utdelningsnamn och lösenord
 • Du kan ändra denna inställning senare när gruppen har bildats genom att öppna gruppens egen flik i "Mål" -listan -> tryck på kugghjulsikonen i det övre högra hörnet -> tryck på skjutreglaget till från: "Öppen grupp" (Tittar funktion tillåten via länk) till grå (privat) eller grön (öppen)
 • Från samma meny som öppnas genom kugghjulsikonen i övre högra hörnet kan du trycka på: "Bjud in vänner" och välj sedan: "Dela som öppen grupplänk"Privat grupp

 • Du kan bara gå med i gruppen med antingen gruppens utdelningsnamn och lösenord, eller om ditt utdelningsnamn redan finns på gruppadministratörens egen "Mål" -lista (tillagd som vän), då kan du väljas direkt från listan av gruppens administratör och läggas till gruppen
 • Gruppen kan inte delas med en länk som andra kan följa
 • Endast gruppmedlemmar kan se och spåra målen i gruppen

Gruppadministratören kan lägga till och ta bort användare eller andra objekt / enheter från gruppen 


 • En grupp har alltid en eller flera administratörer som har behörighet att hantera gruppen och dess objekt, mål, enheter och användare
 • Administratören kan öppna "Mål" -listan och trycka på: "Alla mål"
 • Tryck på gruppnamnet -> gruppens egen flik öppnas
 • Tryck på kugghjulsikonen längst upp till höger i gruppens egen flik
 • Gruppens utdelningsnamn och lösenord finns i samma meny, om någon vill gå med i gruppen och frågar dessa uppgifter
 • Andra adminfunktioner finns också i samma meny (bjuda in vänner, lägg till GPS-enheter, ta bort medlemmar eller GPS-enheter, ta bort vägpunkter, lägg till vägpunkter, lägg till admin, ta bort admin)
 • När admin har valt en kategorin öppnas den en lista där admin t.ex. ta bort bara ett eller flera objekt åt gången
Du kan också kontakta Tracker Support eller skicka oss ett ärende om du stöter på oväntade problem eller felmeddelanden etc. så att vi kan ge dig mer detaljerade instruktioner