Hur sätter jag ett områdeslarm och hur fungerar det?

Snabbt svar: 


Tracker halsbandet övervakar områdeslarmet själv, även om inte appen på din telefon inte är online.


 • Om hunden går ut ur det satta området kommer GPS-enheten att skicka information om detta till appen på din telefon, som i sin tur sedan visar larmet (alarmljud + avisering)
 • Larmet fungerar oberoende av den inställda GPS-enhetens spårningsfrekvens (positionsuppdateringar) 
  Det fungerar även när du inte har någon annan pågående spårning via Tracker Live aktiv samtidigt, förutom Områdeslarm
 • I de nya GPS-enheterna sker larmet över dataanslutning som en push-avisering, dvs. de fungerar även om Tracker-programmet är avstängt


När ett larm aktiveras kommer det att visas i en rullgardinsmeny längst upp på telefonen, där du öppnar "gardinen" och genom att klicka på den kan du stoppa alarmljudet


Du kan också öppna larmmeddelandet helt och visa halsbandet i applikationens kartvy eller avbryta larmet.Mer information: Hur länge din telefon avger ett larm (eller spelar upp ett larm alls) eller hur den visar ett meddelande om detta larm (eller visar det alls) beror på vilken telefon du använder och dess inställningar.iOS instruktioner för att ändra aviseringsinställningar

Android instruktioner för att ändra aviseringsinställningarSå här ställer du in ett områdeslarm för GPS-enheten:


 • När du är ute på kartan tryck på målknappen i det nedre högra hörnet, eller dra fingret från höger sida av skärmen och in mot mitten
 • Tryck på ALLA MÅL
 •  Tryck på Mina enheter
 •  Tryck på namnet på enheten (inte ikonen) som du vill ställa ett områdeslarm på
 • Scrolla ner i menyn tills du kommer till "Områdeslarm"
 • Området som valts för detta larm kommer att vara cirkulärt, så välj Områdesradie (avstånd från centrum av cirkeln till dess yttre kant)
 • Välj var du vill placera mittkoordinaterna för detta område ("Målets position", "Kartmarkör" eller "Min position")
 • Välj sedan tidsintervallet för hur ofta halsbandet ska kontrollera om halsbandet är utanför området och vid behov skicka ett larm till din telefon om halsbandets position överstigit den yttre gränsen för det område du angav
 • Det kortaste valbara intervallet är 1 minut, så när du har ställt in alarmet kan det första alarmet komma till din telefon först efter 1 minut (tidigast)Avbryta ett områdeslarm från GPS-enheten (för att avaktivera alarmet)


 • Genom att öppna ett områdeslarm -larmmeddelande kommer du att kunna avbryta (stänga av) det larmet från menyn som öppnas.
 • Eller så kan du trycka på namnet på GPS-enheten i "Mål" -listan och scrolla till slutet av menyn "Inställningar" som öppnas och trycka på krysset till höger om "Områdeslarm"
 • Om du har problem med att stänga av larmet via Tracker-appen finns det ett nödalternativ att skicka ett "Alarm off" -kommando till GPS-enheten, (gäller ej Artemis) som SMS-meddelande
 • (Obs! Att skicka SMS-kommando är inte ett rekommenderat sätt att stänga av alarmet)OBS!


Alla kommandon till GPS-enheten går vanligtvis via Tracker Live, så när du ställer in eller inaktiverar ett larm, se till att appen på din telefon också är ansluten till Tracker Live För problem med anslutning till appen på din telefon:


IoS- Vad ska jag göra om Tracker Live inte fungerar
Android- Vad ska jag göra om Tracker Live inte fungerar

Du kan också kontakta Tracker Support eller skicka oss ett ärende om du stöter på oväntade problem eller felmeddelanden etc. så att vi kan ge dig mer detaljerade instruktioner