Varför finns det inte tillgänglig information om hundens rörelse, skall, etc?

Snabbt svar: Nya GPS-enheter som har en ny programvara / programvaruversion behöver också ha den senaste versionen av Tracker Hunter 6 i din telefon


Om en av användare som har en GPS-enhet tillagd med ägarkod och har en gammal inaktuell applikation på sin telefon, och till exempel ställer in och begär positionsuppdateringar via Tracker Live med den, så är det inte säkert att den tar med all information som behövs för att nya funktioner ska fungera som dom ska


I så fall kommer inte GPS-enheten att skicka tillbaka rätt information till de som spårar GPS-enheten, och informationen kommer inte häller skickas till någon annan som spårar den GPS-enheten (inte ens de med telefonappen uppdaterad)
Anledningen till detta: Eftersom personen som skickade det ursprungliga kommandot inte hade en uppdaterad version av applikationen på sin telefon, och som ett resultat, kommandot som skickades till GPS-enheten är ofullständigt eller saknas något som skulle ha behövts för att allt ska fungera som det ska.


Det rekommenderas därför att alla som använder GPS-enheter med ägarkod alltid har den senaste uppdaterade versionen av Tracker-appen på sin telefon (se instruktionerna "Hur uppdaterar jag appen?")
Mer information:  Du kan också kontakta Tracker Support eller skicka oss ett ärende om du stöter på oväntade problem eller felmeddelanden etc. så att vi kan ge dig mer detaljerade instruktioner