Varför kopplar halsbandet ifrån Tracker Live?

Snabbt svar:Möjliga orsaker till dataavbrott i Tracker Live positionsuppdateringar är:


1. GSM- eller GPS-signalen på enheten är svag

- När enheten är inställd som det mål som ska visas kan du längst ned i appens kartvy öppna målets "Status" -meny genom att ta tag i panelen med fingret och dra det uppåt och då få mer information om GPS-, ström- och nätverk samt det använda telefonnätverksläget (t.ex. GSM)


2. A-GPS-uppdateringen för enheten är inte på eller misslyckades

- Starta om enheten. Efter omstart kommer enheten att försöka ladda A-GPS-data, vilket hjälper enheten att hitta sin plats snabbare

3. Enheten är i energisparläge

- Om det verkar som att GPS-enheten bara slås på ibland kan den vara i energisparläge
- Ställ in enheten positionsuppdateringsfrekvens på mindre än <15 sek (mer information finns här)Mer information:Du kan också använda uppspelnings funktionen för enheten för att avgöra om anslutningsavbrottet var mellan enheten och Tracker Live eller mellan Tracker-appen och servern.


- Om anslutningsavbrottet syns i enhetens tidslinje vid uppspelningen -> har problemet varit enhetens anslutning till Tracker Live
- Om anslutningsavbrottet inte visas i enhetens uppspelningstidslinje -> var det ett problem med din Tracker Apps anslutning till Tracker Live


Du kan också kontakta Tracker Support eller skicka oss ett ärende om du stöter på oväntade problem eller felmeddelanden etc. så att vi kan ge dig mer detaljerade instruktioner