Varför återställs inte tiden för hundens position alls eller visar noll hela tiden?

Snabbt svar:  Den främsta anledningen till detta:

Tiden på telefonen är inte densamma som GPS-tiden på den enhet du spårarDessutom:

Om applikationen på din telefon är inaktuell (gammal programversion, applikationen är inte uppdaterad) kan du ha problem med enhetens statusinformation:1.  Se till att din egen position på kartan uppdateras i realtid, dvs. appen på din telefon kan använda telefonens egen GPS utan problem 


2. När koordinaterna som visas på kartan för "Min position" har uppdaterats tio gånger bör informationen på enheten du spårar också börja uppdatera som den ska


3. Om åldern (tiden) för hundens positionsuppdateringar är noll kontinuerligt (eller visar någon annan siffra men inte ger uppdateringar i realtid), och problemet uppstår för alla som spårar den här enheten, då är det troligt att hundens enhet skickar fel tid
Om så är fallet ska du kontakta Tracker Service och vid behov skicka enheten till Tracker Service
Mer information:  


Du kan också kontakta Tracker Support eller skicka oss ett ärende om du stöter på oväntade problem eller felmeddelanden etc. så att vi kan ge dig mer detaljerade instruktioner