Vad är skillnaderna mellan ägarkod / tittarkod och grupprättigheterna för halsbandet?

Snabbt svar:   


Rättigheterna till halsbandet på Tracker Live är enligt följande när det gäller vem som kan se, vem som kan spåra eller se det på kartan och hur rättigheterna uppdateras:Ägare:


 • Med ägarkod (om lösenordet är rätt)
 • Se all historik och all information (uppspelning i efterhand)
 • Halsbandets position är synlig även om ”Dela ut lokalisering” är avstängd
 • Kan lägga till en halsbandet i en grupp, ta bort från en grupp eller dela med vänner
 • Kan ändra halsbandets inställningar, starta spårning etc.Tittare


 • Med tittarkod och utdelningsnamn
 • Se halsbandets nuvarande historik (uppspelning i efterhand)
 • Halsbandets position är inte synlig om ”Dela ut lokalisering” är avstängdGenom en grupp i Tracker


 • Man ser inte halsbandets utdelningsnamn eller några lösenord
 • Om du inte vill halsbandet ska visas i gruppens "mål" måste du ta bort halsbandet från gruppen.
 • Tittarkod eller ägarkod är irrelevant i detta avseende
 • Gruppmedlemmarna kommer inte att kunna se halsbandet på kartan om “Dela ut lokalisering” är inställt som "Inte tillåtet" i halsbandets egna "Inställningar", dvs det kan tillfälligt förhindra att halsbandets position visas på kartan
 • Endast dagens historik kan ses genom gruppen (uppspelning i efterhand)


OBS! Om du ändrar ägar/tittarkod på halsbandet, kommer ändringen inte uppdateras till Ultracoms Cross Tracking omedelbart. Det tar upp till en timme innan det nya lösenordet uppdateras helt på servern och fungerar igen.Mer information:  


Hur kan jag kontrollera halsbandets utdelningsnamn och lösenord som används på Tracker Live?


 • När du är ute på kartan tryck på målknappen i det nedre högra hörnet, eller dra fingret från höger sida av skärmen och in mot mitten
 • Tryck på ALLA MÅL
 • Tryck på Mina enheter
 • Tryck på namnet på enheten (inte ikonen)
 • Från denna meny ser du utdelningsnamn, tittarkod och ägarkodHur kan jag förhindra och neka att halsbandets position visas på kartan för en "observatör" (vän med tittakod) eller genom en Tracker Grupp? 


 • Om du är ägare till halsbandet tryck på målknappen i det nedre högra hörnet, eller dra fingret från höger sida av skärmen och in mot mitten
 • Tryck på ALLA MÅL
 • Tryck på Mina enheter
 • Tryck på namnet på enheten (inte ikonen)
 • I menyn hittar du "Dela ut lokalisering", tryck på reglaget så det blir grått, endast de med ägarkod kan se ditt halsband.Hur kan jag ta bort mål från en Tracker Grupp eller från en eller flera aktiva observatörer (följare med tittarkod)?


 • Om du är ägare till halsbandet tryck på målknappen i det nedre högra hörnet, eller dra fingret från höger sida av skärmen och in mot mitten
 • Tryck på ALLA MÅL
 • Tryck på Mina enheter
 • Tryck på namnet på enheten (inte ikonen)
 • I menyn tryck på "Följare och grupper", här får du en lista på följare och i vilka grupper ditt halsband är med i 
 • Tryck på soptunnan bredvid den följare eller grupp som du vill ta bort halsbandet ifrånOBS! Om du ändrar ägar/tittarkod på halsbandet, kommer ändringen inte uppdateras till Ultracoms Cross Tracking omedelbart. Det tar upp till en timme innan det nya lösenordet uppdateras helt på servern och fungerar igen. Mer information om Ultracom Cross Tracking finns här
Du kan också kontakta Tracker Support eller skicka oss ett ärende om du stöter på oväntade problem eller felmeddelanden etc. så att vi kan ge dig mer detaljerade instruktioner