Varför ser kartan suddig ut, eller bakgrundsfärgen på kartan inte rätt

Snabbt svar: 


Tracker-appen zoomar in något på kartan som standard och du kan också zooma in och ut på kartan när det behövs


På vissa telefoner kan telefonens egen zoomfunktion på skärmen ge en suddig skärmbild, så kontrollera att det inte är orsaken till att kartan ser suddig ut.I de flesta fall löser problemet genom att zooma ut på kartan


  • Dra på skärmen i kartvyn med två fingrar och upprepa så många gånger som behövs för att zooma ut


Eller


  • För att zooma ut på kartan, tryck på minusknappen på höger sida av kartan så många gånger som behövs för att zooma ut


Speciellt om kartvyn inte visar något annat än en färgad bakgrund kan det vara så att kartvyn har zoomats in så nära med antingen appens knappar (eller med hjälp av telefonens skärmzoom) att inget annat än bakgrundsfärgen på kartan visas på skärm
Mer information:  
Du kan också kontakta Tracker Support eller skicka oss ett ärende om du stöter på oväntade problem eller felmeddelanden etc. så att vi kan ge dig mer detaljerade instruktioner