Vad betyder de olika färgerna på halsbandets LED-lampor?

Tracker G400FI, G500FI, G5002013, G1000 och Supra

Grön LED-lampaRött LED-lampa
När strömmen är PÅ
1. Slå på enheten och ta ut den (starten tar 15 minuter)
2. Grönt och rött blinkar växelvis = Söker efter nätverk och satelliter
När enheten används
När grönt och rött upprepar följande sekvens:
1 grön + 1 röd =
Ingen dataanslutning hittades -> Vänta och kontrollera att enheten har servicetid kvar
1 grön + 2 röd =
GPS / satelliter hittades inte -> Ställ in 15 sekunders spårningsfrekvens och testa vid behov utomhus på en annan plats
1 grön + 3 röd =
GSM och GPS förlorade -> Vänta. Gå till en annan plats. Starta om enheten. Ställ in spårningsfrekvensen på 15 sek
Blinkar med 1 sek intervaller =
Enheten har hittat nätverk och satelliter

Enheten är i normalt driftläge

Om du inte får några positionsuppdateringar -> Vänta
Om ingen position uppdateras under de senaste 5 minuterna:
Ställ in spårningsfrekvensen till 15 sek

Om detta händer när enheten är påslagen eller när den används:

Blinkar med 0,2sek intervaller =
Kan inte läsa SIM eller SIM-kortet är i feltillstånd

Blinkar med 2,8 sekunders intervall =
Batteriladdningen är låg, anslut enheten till en laddare

Lampan lyser eller blinkar kontinuerligt =
Feltillstånd -> Vänta
Om situationen inte förändras:
Starta om enheten
Om omstart inte hjälpte:
Skicka enheten för servic
När enheten är avstängd 

Lamporna lyser kontinuerligt i 9 sek =
Vänta
Enheten stängs av
Medan du laddar enhetenLampan lyser =
Enhetens batteri är fulladdat till 100 %

1. Du kan koppla bort enheten från laddaren

Notera!
Om enheten inte används under en längre tid, ladda batteriet helt först
Lampan lyser =
Enhetens batteri laddas

Blinkar med 0,5sek intervaller =
Feltillstånd under laddning av batteriet

1. Kontrollera laddaren och laddningskabeln
2. Koppla bort laddaren från vägguttaget och enheten från laddningskabeln
3. Vänta några minuter och anslut sedan laddaren och laddningskabeln igen
4. Testa om möjligt med en annan laddare
5. Om situationen inte förändras: Skicka enheten för service
Tracker Artemis - LED-lampor och vad de betyder

Gul LED-lampaGrön LED-lampaRött LED-lampa
När strömmen är PÅ
Blinkande lampan =
Enheten söker efter nätverk och satelliter

Lampan lyser: Vänta
(enheten kan t.ex. installera en uppdatering)

Om lampan blir röd:
Skicka enheten för service

Om detta händer när enheten är påslagen eller när den används:

Lampan förblir tänd = 
Feltillstånd -> Vänta

Om situationen inte förändras:
Starta om enheten

Om omstart inte hjälpte:
Skicka enheten för service
När enheten används

Cyan LED-lampa
När VoiceClip spelas in

Vit LED-lampa:
Säkerhetsljus är aktiverat
Lampan blinkar =
Enheten laddar ner data
(t.ex. AGPS eller en firmwareuppdatering)

Enheten är i normalt driftläge

Lampan lyser = Vänta
(enheten kan t.ex. installera en uppdatering)
Lampan blinkar = Enheten har hittat nätverk och satelliter

Enheten är i normalt driftläge
När enheten är avstängd


Enheten är inte i Feltillstånd!

Lampan börjar blinka =
När du fortsätter att hålla ner strömbrytaren kommer enheten så småningom att stängas av

När lampan lyser =
Du kan släppa strömbrytaren för enheten är nu AVSTÄNGD
Medan du laddar enheten
Lampan blinkar =
Enhetens batteri laddas

Notera!
Ta enheten till en varm plats för laddning och låt den värmas upp en stund innan du ansluter den till laddaren
Lampan förblir tänd =
Enhetens batteri är fulladdat till 100 %

1. Du kan koppla bort enheten från laddaren

2. Alla 3 LED-lampor på enheten lyser ett ögonblick och släcks sedan

Notera! Om situationen inte förändras: Skicka enheten för service
Lampan blinkar =
Feltillstånd

1. Kontrollera laddaren och laddningskabeln

2. Koppla bort laddaren från vägguttaget och enheten från laddningskabeln

3. Vänta några minuter och anslut sedan laddaren och laddningskabeln igen

4. Testa om möjligt med en annan laddare

5. 
Om situationen inte förändras: Skicka enheten för service