Tracker GPS halsband - Slå PÅ / AV enheten och fästa den på hunden

Snabbt svar:
Den här guiden gäller alla enheter för Tracker FI-serien (tillverkade 2013 eller senare), G1000 och Supra, dvs. alla enheter för Tracker som kan ta emot programuppdateringar via internet. Den här guiden gäller inte ArtemisSlå PÅ enheten


 • Starta enheten genom att vrida strömbrytaren medurs till ON-läge
 • LED-lamporna börjar blinka, enheten börjar söka efter sin position och loggar automatiskt in på Tracker Live

 • När enheten är klar för användning blinkar bara den gröna LED-lampan en gång i sekunden
 • Efter uppstart, när enheten har beräknat sin position, kommer den automatiskt att sända positionsuppdateringar via Tracker Live med en spårningsfrekvens på 1 minut


Tracker Supra enheten börjar alltid med följande grundläggande standardinställningar, oavsett ändringar du kan ha gjort i dess inställningar den senaste gången du använde enheten:


 • Tracker Smart är på
 • 1 min spårningsfrekvens via Tracker Live
 • Larm är avstängda
 • AGPS är på och inställningen för A-GPS-uppdateringar är inställd på: "Vid start"
 • AGPS Online "nedladdningsinställningen är inställd på: "När den blir äldre"
Stänga AV enheten


Stäng av enheten genom att vrida strömbrytaren moturs ett och ett halvt varv


Du kan stänga av enheten även om den har en kontinuerlig spårning via Tracker Live aktiv när du stänger av den


Om det verkar som om du inte kan stänga av enheten kan du ha vridit på strömbrytaren för snabbt:


1. Vrid strömbrytaren "ett halvt varv" moturs (vänta några sekunder)

2. Vrid strömbrytaren ytterligare ett halvt varv moturs (vänta några sekunder)

3. Vrid sedan strömbrytaren det sista "halva varvet" moturs för att slutföra avstängningen


LED-lamporna kan blinka i 5-15 sekunder efter att enheten har stängts avOBS!

Du kan också tvinga enheten att stänga av genom att göra så här:

 • Vrid strömbrytaren till OFF-läget
 • Anslut enheten till laddaren
 • Enheten stängs av och börjar ladda batteriet
 • Nästa gång du startar enheten börjar den med standardinställningarnaPlacera halsbandet på hunden


 • Från Tracker-appen, se till att din enhet är ansluten till Tracker Live och att du får uppdaterade positioner korrekt
 • Placera halsbandet runt hundens hals så att strömbrytaren pekar/är vänd mot hundens bröstkorg
 • Släpp inte upp hunden förrän du är säker på att enheten skickar positionsuppdateringar via Tracker Live på den inställda spårningsfrekvensen


OBS! Starta gärna enheten hemma eller på väg till jaktområdet. Detta gör det möjligt för enheten att låsa satelliterna för spårning, samt vidta andra nödvändiga åtgärder för att kontrollera möjliga uppdateringar etc.


Enhetens strömförbrukning med grundinställningarna är obetydlig, även om den slås på 15-30 minuter före den faktiska användningen
Mer information:  Du kan också kontakta TrackerSupport eller skicka oss ett ärende om du stöter på oväntade problem eller felmeddelanden etc. så att vi kan ge dig mer detaljerade instruktioner