Tracker 6.4.4 är släppt

Tracker 6.4 innehåller:


  • En ny gruppbaserad Cross-tracking som låter dig sammankoppla Ultracom- och Tracker-grupper
  • Gammal cross-tracking borttagen
  • Tracker Kartverktyg, en lättanvänd datorbaserad tjänst för att utforma kartobjekt Tracker Kartverktyg
  • Modifierat spår för den spårade enheten så att det tydligt sticker ut från andra spår
  • Lagt till tyska som språkalternativ (nu ingår finska, svenska, engelska och tyska)
  • Andra mindre tekniska ändringarDu kan uppdatera Tracker-appen på din telefon genom att följa dessa instruktioner


Vad är Tracker cross-tracking i grupp och hur fungerar det?

Vad är Tracker Kartverktyg och hur funkar det?

Du kan också kontakta Tracker Support eller skicka oss ett ärende om du stöter på oväntade problem eller felmeddelanden etc. så att vi kan ge dig mer detaljerade instruktioner