Vad är Tracker cross-tracking och hur fungerar det?

Snabbt Svar:  


OBS!
För att kunna se Ultracom enheter i Tracker -appen så behöver du en licens för Tracker och en Cross-tracking licens!
Det går inte att lägga in enstaka Ultracom sändare som ett mål längre, endast gruppdelning är tillgängligt!


 • Tracker Grupp cross-tracking sammanlänkar Tracker- och Ultracom-grupper
 • Den som delar gruppen måste ha gruppadministratörsrättigheter för att dela gruppen
 • Användare i anslutna grupper kan se alla andra jägare i gruppen och hundarna på kartan
 • Andra föremål i gruppen, förutom vänner och hundar, kan inte delas eller ses (t.ex. områden, vägpunkter eller snabbmeddelanden mellan gruppmedlemmar, etc.)I gruppspårning skapar användaren antingen en ny grupp för detta ändamål eller väljer en befintlig grupp och delar den gruppen till användaren av Ultracom-applikationen


I Tracker grupper fungerar cross-tracking till en Ultracom grupp enligt följande:


 • Skapa en ny grupp eller välj en av grupperna i menyn "Mål"
 • Öppna menyn "Mål" -> Tryck på "Alla mål" -> Tryck på gruppnamnet (visas högst upp i popup-menyn)
 • Tryck på kugghjulsikonen i det övre högra hörnet och välj "Länka till Ultracom Grupp"
 • Därefter blir du tillfrågad: "Har du en befintlig Ultracom gruppkod eller vill du skapa en?"
 • Du har då följande alternativ att välja mellan:


"Skapa gruppkod"

 • Om du valde "Skapa gruppkod" ser du en åtkomstkod på 8 bokstäver utan siffror och alla bokstäver är versaler (stora bokstäver)
 • Ange denna gruppkod till Ultracom-användaren så att de kan använda den för att länka sin egen grupp till din till grupp du använder i Tracker-applikationen"Länk till befintlig kod"

 • Om du väljer gå med i Ultracom-grupp, kommer du uppmanas med följande: "För att länka till Ultracom grupp, ange koden" och sedan alternativen "Avbryt" eller "Ok"
 • Ange den gruppkod du fick från Ultracom användaren och du kommer gå med med din egen Tracker grupp till Ultracom gruppen


"STÄNG"

 • Om du väljer detta kan du avsluta och inga grupper är länkadeNär grupperna är länkade kommer "Gå med i Ultracom Group" -alternativet att ersättas med "Avbryt länk till Ultracom Grupp"

Det betyder att grupperna har lagts till, länkats och delar positionsuppdateringar till alla som ingår i dessa grupper


Du kan när som helst trycka på det "Avbryt länk till Ultracom Grupp" för att ta bort länken mellan dessa två grupper och sluta dela platsdata och positionsuppdateringar till medlemmarna i dessa grupper
Mer information:  Om du gick med i gruppen med cross-tracking spårning och om du ser den här texten under de poster som listas i gruppen:

"Licens för cross-tracking har upphört att gälla"


I så fall har du inte en giltigt licens för att använda Grupp Cross-tracking

Du kan köpa en licens eller förlänga din befintliga tid genom att följa dessa instruktioner


OBS! 
Du måste ha en giltig cross-tracking licens (Ultracom tittarkod)


Om det behövs kan du också återställa applikationsinställningarna och återställa dem till standardinställningarna

Om appen och licenserna är ok men appen inte kan ansluta till Tracker Live:

 • Kontrollera att appen är uppdaterad
 • Följ dessa steg för att kontrollera din mobila enhets och Tracker Apps internetanslutning
Du kan också kontakta Tracker Support eller skicka oss ett ärende om du stöter på oväntade problem eller felmeddelanden etc. så att vi kan ge dig mer detaljerade instruktioner