Tracker Artemis 4G IoT antenn och nätverks teknik

Utöver GSM-tekniken använder Tracker Artemis nya 4G IoT-teknologier: LTE-CAT M1 och Nb-IoT som backup.


Som standard kommer Artemis med en extern antenn optimerad för GSM-frekvenser (900 MHz), men den fungerar även på 4G IoT-frekvenser. 4G IoT-antennen som erhålls som tillbehör är optimerad för LTE-frekvenser (850 MHz). 


Antennval finns i Tracker-programmet i menyn: Inställningar > Välj antenn


 • Intern antenn
  Enheten använder endast den interna antennen och alla typer av nätverk (GSM, LTE CAT M1, Nb-IoT). Använd det här alternativet om det inte finns någon extern antenn installerad på enheten.
 • Extern antenn GSM (standard)
  Detta alternativ är standard när du startar enheten. I detta läge använder enheten i första hand GSM-tekniken och om anslutningen bryts under en längre tid kommer enheten att testa om 4G LTE CAT M1-nätverket är tillgängligt och i så fall byta till att använda det. Det finns också en Nb-IoT-nätverksanvändning tillgänglig som backup. Om den externa antennen inte fungerar växlar enheten till en intern antenn.
 • Extern antenn 4G IoT
  I detta läge använder enheten 4G-tekniken LTE CAT M1-nätverket och om anslutningen bryts under en längre tid kommer enheten att testa om GSM-nätet är tillgängligt och i så fall byta till att använda det. Det finns också en Nb-IoT-nätverksanvändning tillgänglig som backup. Om den externa antennen inte fungerar växlar enheten till en intern antenn. Använd det här alternativet med 4G IoT (LTE)-antennen som finns som tillbehör. Om du vill se om 4G IoT-nätverk fungerar i ditt område kan du även prova det här alternativet med GSM-antennen. Täckningen är dock lägre än för 4G IoT (LTE)-antennen.


  Täckningsjämförelse

  Enhet / NätverkGSM3G4G LTE Cat M14G Nb-IoT
  Tracker Artemis - intern antenn**
  ****
  Tracker Artemis - Extern antenn GSM*****
  ********
  Tracker Artemis - Extern 4G IoT (LTE) antenn****
  **********
  Tracker Supra**********

  Tracker G1000********

  Tracker G400***  Obs, täckningsvärdena är uppskattade när de används som halsband. När enheten används i/på en väst är täckningen bättre än som halsband.