Varför startar Tracker Artemis ibland när den ansluts till laddaren?

Försiktighetsåtgärd är aktiverad

Om sändarens startar vid laddning är Artemis programmerad att välja mellan "starta om bandet" eller "stänga av bandet".

Vid laddning vill man att sändaren skall stängas medans man är ute på jakt vill man att Artemis skall försöka starta om.

Starta om gör bandet om den uppfattar att något kan vara fel t ex batterispänningar, tillfälliga nätproblem m.m.Användaren bör kontrollera om enheten förblir på när laddaren tas bort. Om den fortfarande är på måste den stängas av med på/av-knappen.